No 17. līdz 21.oktobrim Liepājā notiks Karjeras nedēļa, tā šogad atzīmē desmitgadi un ar saukli "Uzņēmējspējas – tavas superspējas!" aicina ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Visu Karjeras nedēļu skolotāji ar klašu vai skolēnu interesentu grupām piedalīsies diskusijās, tiksies ar dažādu nozaru profesionāļiem,  kā arī apmeklēs tuvumā esošos uzņēmumus. Šogad liela skolēnu interese par Liepājas pašvaldības iestāžu darbu, AirBaltic Pilotu akadēmiju, RSU Liepājas filiāli, Valsts robežsardzes Liepājas nodaļu, Kurzemes Biznesa inkubatoru, "Green Tech Cluster", "Impact Hub Liepāja", uzņēmumiem "Liepājas Enerģija", "Blue Shock Race", u.c. Tāpat skolēni plāno apmeklēt konferenci  "IT diena Liepājā 2022", lai atklātu tehnoloģiju un digitālo profesiju iespējas, kā arī gūtu iedvesmu un izvēlētos apgūt jaunas prasmes un STEM mācību priekšmetus vai arī attīstīt radošās superspējas un foruma "Mana nākotnes pilsēta" ietvaros iesaistīties pilsētas attīstības procesos, radot idejas kā pārveidot un dot otru dzīvi Liepājas Metalurga bijušajām industriālajām būvēm.

Karjeras nedēļā notiks arī vairāki Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētie pasākumi, kurus varēs vērot arī tiešsaistē. 20.oktobrī pulksten 13 tiešsaistes diskusijā jauniešiem "Kādas superspējas veidos manu nākotni?" eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām  un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt pulksten 19 diskusijā "Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?" pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunās, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses.

To, ka Karjeras nedēļa ir nepieciešama un sniedz pievienoto vērtību mācību procesam, atzīt uzrunātie pedagogi – karjeras konsultanti:

• Elita Malovka, Liepājas Liedaga vidusskolas pedagogs, karjeras konsultants: "Mūsu izglītības iestādes viena no mācību gada prioritātēm ir integrēt karjeras izglītības sistēmu skolas mācību procesā. Skolotāji ikdienā, katrā mācību priekšmetā akcentē un vērš uzmanību uz mācāmās vielas sasaisti ar reālo pielietojumu, reālo dzīvi, kā iegūtās zināšanas  un prasmes var izmantot. Karjeras nedēļa, ir laiks, kad pastiprināti akcentējam arī ārpusskolas aktivitātēs apgūstamo prasmju  nozīmi. Maksimāli izmantojam laiku, lai apmeklētu Liepājā esošos uzņēmumus, uzzinātu to daudzveidību,  iepazītu reālo darba vidi, tiktos ar personībām un iepazītu viņu karjeras izaugsmes ceļu."

• Jana Grīne, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas pedagogs, karjeras konsultants: "Karjeras nedēļa, kas notiks Latvijā un Liepājā jau 10. gadu nebeidz pārsteigt! Karjeras nedēļas tēma un pasākumi ir ļoti pārdomāti, daudzpusīgi, ar mērķi aptvert pēc iespējas plašāku skolēnu auditoriju. Pasākumu galvenais akcents – ļaut skolēnam iepazīt darba tirgū un profesijā nepieciešamās prasmes un zināšanas un palīdzēt saprast, kuras no "superspējām" skolēnam piemīt. Skolēnu interese par pasākumiem ir liela, galvenokārt skolēni vēlas iepazīt profesiju izmēģinot to praktiskā darbībā."

• Elīna Tapiņa, Liepājas 8. vidusskolas karjeras konsultante: "Desmitās karjeras nedēļas tēma ir uzņēmējspējas, kuras pavisam noteikti mīt katrā no mums, jo ikdienā paši vadām savu dzīvi, plānojot, organizējot savu ikdienu un uzņemoties risku, drosmi un atbildību plānojam savu nākotni. Liepājas 8. vidusskolā uzņēmējspējas tiks aplūkotas, iepazīstot profesionāļus, kuri ikdienā uzņemas atbildību ne vien par sevi, bet arī citiem – jūras spēku un zemessardzes pārstāvji, uzņēmēji un politiķi. Karjeras nedēļas fenomens slēpjas tajā, ka darba devēji, dažāda līmeņa izglītības iestādes un jomu profesionāļi sanāk kopā, lai mudinātu skolēnus izzināt sevi un iespējas, kuras tiek piedāvātas, lai skolēns izglītības procesā būtu par soli tuvāk savai izvēlei profesionālajā jomā. Neapšaubāmi mācību spēkam tas ir liels izaicinājums, lai nedēļa noritētu pārredzami, pilnvērtīgi un laiks tiktu izmantots lietderīgi, tāpēc jāsaka paldies visiem par sapratni, atvērtību, atsaucību un sadarbību."

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas – darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē.