Šonedēļ Sociālā dienesta pārstāvji kopā ar jauniešu biedrību  "Attīstības platforma YOU+" vadītājiem izvērtēja jaunā izmēģinājumprojekta "Mentora pakalpojums sociālā riska jauniešiem" ieviešanu Liepājā, kura ietvaros jau trīs mēnešus jaunie mentori sadarbojas ar riska grupas jauniešiem, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Projekta galvenais mērķis ir palīdzēt jauniešiem attīstīt sevi un atrast pareizo ceļu dzīvē. Šobrīd projektā darbojas astoņi mentori. Trīs mēnešu laikā no sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem, saņemti pavisam 26 nosūtījumi par šī pakalpojuma nepieciešamību, bet aktīva sadarbība šobrīd notiek ar 18 pusaudžiem, kuri saņem mentora atbalstu. Projektā iesaistīto jauniešu vidējais vecums ir 15 gadi, lielākā daļa ir zēni.

Kā atzina jauniešu biedrības "YOU+" vadītājs Andris Kāposts, lielākajā daļā gadījumu jau ir vērojami pozitīvi rezultāti. Jauniešiem galvenokārt esot nepieciešams atbalsts mācībās un cīņā ar dažāda veida atkarību risku. Nākoties strādāt arī ar pusaudžu vecākiem, lai uzlabotu attiecības ģimenē. Vairāk kā puse mentoru dodas ar jauniešiem ārā, lai kopīgi sportotu. Mentori palīdz jauniešiem ne tikai mainīt domāšanu, bet arī atbrīvoties no atkarībām, nevēlamām attiecībām, uzlabot savu mentālo un fizisko veselību.

Pusaudži, kuri piekrituši sadarboties ar mentoriem, esot  patīkami pārsteigti, ka mentori ir tādi paši jaunieši un dažkārt bijuši līdzīgā situācijā kā viņi – ar dažādām problēmām pagātnē. Ar mentoriem ir viegli saprasties ierastajā ikdienas valodā. Jauniešus ne tik daudz interesē atskatīties pagātnē, bet sarunas par to, ko darīt nākotnē, lai kļūtu labāki, uzsvēra A.Kāposts.

Par projekta sekmīgo norisi liecina arī jauniešu atsauksmes. Tā piemēram, viens no mentora pakalpojuma saņēmējiem atzīst, ka mentors palīdzējis tikt pāri smagam notikumam dzīvē un atturēties no alkohola atkarības. Jaunietis atzīst, ka arī viņa mamma uz mentora atbalstu skatās pozitīvi un redz, ka tas palīdz. "Mentore palīdz man ar visām mācībām un palīdz apgūt latviešu valodu. Latviešu valodas apguve man ir palīdzējusi uzlabot savas sekmes", atzinis kāds cits jaunietis.

Sociālā dienesta specialisti uzklausīja mentoru priekšlikumus, kā sadarbību vēl varētu pilnveidot. Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska atzina, ka projekts ir nozīmīgs atbalsts sociālajiem darbiniekiem ikdienas darbā ar ģimenēm, un mentora pakalpojums sociālā riska jauniešiem ir pirmais solis uz to, lai šāds pakalpojums būtu pieejams ikvienam jaunietim, kuram tas ir nepieciešams. Taču vispirms ir vajadzīga pašu jauniešu un viņu vecāku vēlme un ieinteresētība mainīt savas dzīves situāciju, uzsvēra L.Krasovska.

Projekta "Mentora pakalpojums sociālā riska jauniešiem" mērķis ir parādīt jauniešiem un sniegt viņiem pārliecību par to, ka ir iespējams dzīvot citādāk, pabeigt skolu, uzlabot komunikāciju ar ģimeni un apkārtējiem cilvēkiem, atrast savu vietu dzīvē un sasniegt mērķus. Projekta ietvaros biedrība "Attīstības platforma YOU+" ir izveidojusi mentoru tīklu, kurā iesaistītas arī citas organizācijas, kas strādā ar jauniešiem – "Centrs Marta", "Sociālā atbalsta un izglītības fonds", "House of Hope", "Via Liberta", "Skrejceļš" un "Pusaudžu resursu cen.  

Projekta īstenošana sākās 2020. gada 14. septembrī, to paredzēts īstenot 12 mēnešus. Plānots, ka šajā laikā mentora atbalstu varētu saņemt 100 jaunieši. Vienlaicīgi mentora pakalpojumu iespējams sniegt 24 jauniešiem, katram no viņiem piecu mēnešu laikā veltot līdz 20 stundām mēnesī.

Mentora atbalstu var saņemt jaunieši vecumā no 13–25 gadiem, kuri nonākuši Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta redzeslokā. Projekts tiek finansēts no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lai varētu iepazīties ar to, kas ir mentorings un ko piedāvā šis projekts, biedrības "YOU+" interneta platformā izveidota arī atsevišķa sadaļa, kurā iespējams iepazīties ar mentoriem un viņu piedāvājumu: youpluss.lv/mentorutikls