Noslēdzoties pretnarkotiku akcijas "Lieto barā, mirsti viens!" pirmajam posmam domes un Valsts policijas pārstāvji tikušies ar vairāk nekā 600 skolēniem.

Akcija aprīlī un maijā norisinājās Liepājas pilsētas un tuvāko reģionu skolās, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.

"Liels prieks, ka ne tikai Liepājas pilsētas, bet arī Liepājai tuvāko novadu domes un skolas izrādīja atsaucību un piedalījās materiālu izplatīšanā un skolēnu informēšanai par tik aktuālo tēmu. Ņemot vērā skolu lielo atsaucību un interesi informēt skolēnus par narkotisko vielu lietošanas ietekmi un sekām, uzsākot jaunu mācību gadu, informatīvā kampaņa tiks turpināta," norāda Vides un veselības daļas vadītāja Ineta Stadgale.
Sadarbībā ar Izglītības pārvaldi unikālās akcijas laikā tika uzrunātas visas Liepājas skolas, kā rezultātā notikusi tikšanās ar vairākām Liepājas pilsētas skolu 6. līdz 9. klasēm. Papildus tam informatīvā akcija notika arī tuvāko reģionu skolās, kuras izrādījušas interesi un iniciatīvu iesaistīties pretnarkotiku akcijā, – Priekulē, Gramzdā, Aizputē un Rokasbirzē.

"Akcija "Lieto barā, mirsti viens!" ir nozīmīga jauniešu izpratnes veicināšanai par narkotiku lietošanas negatīvajām sekām. Svarīgi ir informēt pēc iespējas vairāk jauniešu, jo, ja narkotiku lietošana nav aktuāla pašam skolēnam, tad, iespējams, ka iegūtās zināšanas palīdzēs no narkotiku lietošanas nopietnajām sekām izglābt draugu," par akcijas nozīmi stāsta Vides un veselības daļas Veselības veicināšanas konsultants Armands Treimanis.

Akcijas "Lieto barā, mirsti viens!" informatīvās kampaņas pirmais posms tika uzsākts 16. aprīlī un noslēdzās 21. maijā. Rudenī, sākoties jaunam mācību gadam, akcija tiks turpināta. Papildus tam tiks iesaistīti arī vecāki, informējot par to, kādas pazīmes liecina par narkotiku lietošanu un aicinot ar bērniem pārrunāt narkotisko vielu lietošanas bīstamību.

Akcijas ietvaros Veselības veicināšanas konsultants Armands Treimanis un vairāki pārstāvji no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa pēc intensīvi sastādīta grafika apmeklēja vairākas skolas un skolēniem stāstīja vairākus reālus piemērus par jauniešiem, kuri ir sabojājuši savu dzīvi tikai tāpēc, ka, neapdomīgi rīkojoties, ir sākuši lietot apreibinošās vielas.  Lai palīdzētu jauniešiem vieglāk uztvert būtisko informāciju par narkotiku lietošanu, katras tikšanās sākumā tika demonstrēts īpaši sagatavots video materiāls un sarunas laikā dalīti informatīvi bukleti, kā arī sniegta iespēja uzdot interesējošos jautājumus.

Akcijas "Lieto barā, mirsti viens!" mērķis ir informēt un izglītot jauniešus par dažādu narkotisko vielu kaitīgo ietekmi uz veselību un to, kādas sekas var uz mūžu atstāt pat viens bezrūpīgas vieglprātības iespaidā pieņemts lēmums pateikt "jā".