24.aprīlī sāksies apmācību programma topošajām audžuģimenēm un adoptētājiem "Izaugt ģimenē", kuru organizē SAIF (Sociālā atbalsta un izglītības fonds) Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs "Liepāja", informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Apmācībās var pieteikties gan ģimenes, kuras jau sadarbojas ar Bāriņtiesu, gan arī interesenti, kuri apsver domu kļūt par audžuģimeni vai adoptētāju kādam bez ģimenes palikušam bērnam. Tā kā mācības notiks attālināti, var pieteikties ģimenes arī ārpus Liepājas. Mācības notiks sešas sestdienas līdz 29. maijam (50 akadēmiskās stundas), kas ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.

"5 soļu apmācību programmu" izstrādājuši vadošie Latvijas speciālisti, nodarbības vada zinoši lektori un psihologi, pieredzē dalās arī pieredzējušas audžuģimenes. Nodarbībās iekļautas tēmas par bērna sagaidīšanu un ienākšanu ģimenē, par tikšanos organizēšanu ar bioloģisko ģimeni, bērna attīstību un traumatiskās pieredzes pārvarēšanu, audžuģimeņu tiesībām un pienākumiem, atbalsta sistēmu audžuģimenēm utt. Iekļauta arī tēma par šķiršanos no bērna gadījumos, kad viņš tiek adoptēts vai atgriezts bioloģiskajā ģimenē.

Noslēgumā apmācību dalībnieki kārto pārbaudījumu, kas ietver daudzpakāpju novērtēšanu: pašvērtējumu, ekspertu viedokli, grupas atgriezenisko saiti, teorētisko un praktisko zināšanu novērtēšanu, zināšanu testu un sociālās situācijas analīzi. Apmācību dalībnieki saņems apliecību par mācību programmas apguvi, lai varētu iegūt audžuģimenes statusu.

Informācija un pieteikšanās apmācībām pa tālruni: 29110236 (centra vadītāja Guna Krēgere-Medne) vai rakstot uz e-pastu: centrsliepaja@atbalstafonds.lv .

Liepājā pēdējo gadu laikā audžuģimeņu skaits ir pieaudzis līdz 35, bet audžuģimenēs Liepājā un ārpus Liepājas šobrīd tiek audzināts pavisam 51 Liepājas bērns.

Liepājas pašvaldība audžuģimenēm sniedz vērā ņemamu materiālo atbalstu papildus valsts piešķirtajam finansējumam: pabalstu bērna uzturam 300 eiro mēnesī, atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 150 eiro mēnesī, pabalstu bērna apģērba un apavu iegādei līdz 220 eiro gadā, mācību piederumu iegādei 100 eiro gadā, pabalstu mīkstā inventāra iegādei līdz 80 eiro gadā, pabalstu bērna veselības uzlabošanai līdz 100 eiro gadā un sadzīves apstākļu uzlabošanai līdz 1500 eiro reizi 5 gados, kā arī veselības apdrošināšanas polisi audžuģimenei.