Kurzemes ģimeņu atbalsta centrā "Liepāja" kopš 24. aprīļa notiek attālinātās atbalsta grupas audžuģimenēm un aizbildņiem. 30.aprīlī tiks uzsāktas arī attālinātās specializēto audžuģimeņu apmācības bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, bet 23. maijā plānots uzsākt kārtējo apmācību topošajām audžuģimenēm un aizbildņiem, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Attālinātās atbalsta grupas audžuģimenēm un aizbildņiem vada psihologs un ģimenes psihoterapijas speciālists Sarmīte Štāle. Nākamās nodarbības notiks 29.aprīlī un 30.aprīlī pulksten 11.00. Pieslēgšanās notiek "Zoom" platformā.

30.aprīlī apmācību cikla "Izaugt ģimenē" ietvaros sāksies attālinātās specializēto audžuģimeņu apmācības bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuras vadīs bērnu psihiatrs dr.Gunārs Trimda; pediatrs dr.Jūlija Cīrule-Galuza un bērnu neirologs Sandra Vestermane.

Savukārt 23.maijā plānots uzsākt topošo audžuģimeņu un adoptētāju apmācības. Nepieciešamības gadījumā mācības tiks organizētas attālināti.

Apmācībās var pieteikties gan ģimenes, kuras jau sadarbojas ar Bāriņtiesu, gan arī interesenti, kuri tikai apsver domu kļūt par audžuģimeni vai adoptētāju kādam bez ģimenes palikušam bērnam. Mācības audžuģimenēm notiks sešas sestdienas, adoptētājiem – piecas līdz jūnija vidum.

"5 soļu apmācību programmu" ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, to izstrādājuši vadošie Latvijas speciālisti, nodarbības vadīs zinoši lektori un psihologi, savā pieredzē dalīsies arī pieredzējušas audžuģimenes. Nodarbībās tiks iekļautas tēmas par bērna sagaidīšanu un ienākšanu ģimenē, par tikšanos organizēšanu ar bioloģisko ģimeni, bērna attīstību un traumatiskās pieredzes pārvarēšanu, audžuģimeņu tiesībām un pienākumiem, atbalsta sistēmu audžuģimenēm utt. Iekļauta arī tēma par šķiršanos no bērna gadījumos, kad viņš tiek adoptēts vai atgriezts bioloģiskajā ģimenē.

Noslēgumā apmācību dalībnieki kārtos noslēguma pārbaudījumu. Apmācību dalībnieki saņems apliecību par mācību programmas apguvi, lai varētu iegūt audžuģimenes statusu.

Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs "Liepāja" atrodas Brīvības ielā 9. Pieteikties atbalsta grupām un apmācībām iespējams, rakstot centrsliepaja@atbalstafonds.lv vai zvanot 29110236