Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, šodien 80 gadu jubileju svin fiziķis, akadēmiķis, habilitētais fizikas doktors Elmārs Blūms. Aptuveni 220 zinātnisku darbu, piecu izgudrojumu autors.

Fiziķis, akadēmiķis, habilitētais fizikas doktors Elmārs Blūms dzimis 1936.gada 5.februārī Liepājā.

1959.gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti. No 1959.gada Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikāli enerģētiskā institūta (vēlāk - Latvijas Universitātes Fizikas instūts) zinātniskais līdzstrādnieks, laboratorijas vadītājs, profesors (1983). Vairāk nekā 45 gadus darbojies zinātnē, veicis nozīmīgus pētījumus un iedibinājis starptautiski atzītu skolu daudzkomponentu sistēmu siltuma un masas pārnesē, ietverot jaunas magnetohidrodinamikas, elektroķīmijas un, galvenokārt, magnētisko koloīdu fundamentālās un lietišķās problēmas. Vienlaikus ar priekšlikumiem magnētisko šķidrumu izmantošanai tehnikā (akustisko sistēmu skaļruņu dzesēšana), aktīvi popularizējis arī to pielietošanu bioloģijā un medicīnā. Aptuveni 220 zinātnisku darbu, piecu izgudrojumu autors. Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks (1986), Frīdriha Candera prēmija (1971), Sorosa fonda prēmija (1993), Aleksandra Humbolta Pētniecības balva (1999). Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa (2005).