Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, šodien 60 gadu jubileju svin vēsturniece, muzeju speciāliste Uļjana Gintnere. Liepājas muzejā strādā kopš 1975.gada.

Vēsturniece Uļjana Gintnere dzimusi 1957.gada 29.jūnijā Liepājā. Vīrs vēsturnieks Jānis Gintners. 1975.gadā absolvējusi Liepājas 1.vidusskolu, 1984.gadā – Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti.

No 1975.gada strādā Liepājas muzejā. Šobrīd muzeja vadošā pētniece.

Kā pirmajai Liepājas vēsturē viņai piešķirts tituls "Gada liepājnieks". Tas bija 1992.gadā par monogrāfiju "Miķelis Pankoks".

 Rakstījusi par vēstures, kultūrvēstures un etnogrāfijas tematiem. Nozīmīgākās publikācijas: monogrāfijas "Klāvs Ukstiņš", 1990, "Miķelis Pankoks", 1991; raksti: "Egles motīvs latviešu ģimeņu godos" (Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti, 555, Vēsture). "Feodālisma problēmas Baltijā", 1990, (kopā ar docenti I.Leinasari) "Līgavas galvassegu ģenēzes jautājums Rietumlatvijā" (Latvijas Valsts Universitātes zinātniskie raksti, 589, Vēsture). "Feodālisma problēmas Baltijā", 1993; "Mūžā raksti" (Jānis Sudmalis), "Doma", 2, 1994; "Ap mīlu pret cilvēci…" "Miķelis Pankoks. Rakstu un atmiņu krājums," 1994, arī izdevuma redaktore kopā ar M.Frēlihu (Šveice); "Pa veci rucauniski"; "Kā apģērbt rucavnieci?" "Rucavā, tur Paurupē…", 2007 (nominācija Lielajā folkloras balvā 2007).

Līdzdarbojusies "Kurzemes Vārda Gadagrāmatā", 1994–2004 un grāmatas "Liepāja laikmetu dzirnavās" (2005) veidošanā.

Aptuveni 270 publikāciju presē un citur periodikā par vēstures, mākslas vēstures, kultūrvēstures, etnogrāfijas un citiem jautājumiem. Ekspozīciju un izstāžu darbs: "Dienvidkurzemes etnogrāfija", 1997, "Liepājas novada senvēsture", 2000, "Liepāja viduslaikos", 2001, "Kas nebūtu, ja būtu", 2004 (Latvijas Kultūras fonda balva par kultūras mantojuma saglabāšanu). "Koktēlnieka Miķeļa Pankoka dzīve un daiļrade", 2008.

2013.gada intervija ar jubilāri lasāma šeit.