Mūžībā devusies vēsturniece, ilggadējā Liepājas muzeja darbiniece Uļjana Gintnere (29.06.1957. – 08.02.2024.), portālu irliepaja.lv informēja Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.

Pavisam negaidīti, pēc uzmācīgas un nelokāmas slimības priekšlaicīgi mūžībā devusies vēsturniece, kultūras mantojuma speciāliste, pedagoģe un ilggadēja Liepājas muzeja darbiniece Uļjana Gintnere, kuras mūžs daudzus gadus desmitus bijis saistīts ar Liepājas muzeju un Dienvidkurzemes kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un popularizēšanu, kā arī ar Liepājas vēstures notikumu un personību izpēti.

Jau agrā jaunībā, uzsākot darba gaitas Liepājas muzejā, Uļu suģestēja Liepājas muzeja dibinātāja un ilggadējā direktora Jāņa Sudmaļa personība un veikums Dienvidkurzemes etnogrāfiskā mantojuma izzināšanā un saglabāšanā. Tieši Jānis Sudmalis rosināja Uļā interesi par krāšņo un vitālo Dienvidkurzemes kultūras mantojumu, kļūstot par vienu no zinošākajām etnogrāfijas speciālistēm. Ja sākotnēji Uļa pētīja un sistematizēja Jāņa Sudmaļa atstāto mantojumu, tad jau vēlākos gadus Liepājas muzeja darbinieki Uļas vadībā vairākas vasaras pēc kārtas devās ekspedīcijā uz bagāto Rucavas novadu, lai savāktu stāstus, papildinātu muzeja kolekcijas ar vēsturiskām liecībām un saglabātu slaveno Rucavas podnieku darinājumus, kas pašlaik skatāmi Liepājas muzeja Dienvidkurzemes etnogrāfijas ekspozīcijā.

1992. gadā Uļai Gintnerei kā pirmajai Liepājas vēsturē ir piešķirts tituls "Gada liepājniece" par monogrāfiju "Miķelis Pankoks", atklājot savdabīgā un talantīgā Jūrmalciema zvejnieka dēla, koktēlnieka, autodidakta radošo mantojumu un dzīves ceļu, kas noslēdzās Šveicē.

Uļas Gintneres raksti un pētījumi par dažādiem Liepājas vēstures tematiem un izcilām personībām regulāri bijuši publicēti laikrakstā "Kurzemes Vārds" un citos izdevumos. Viņa ir līdzdarbojusies grāmatas "Liepāja laikmetu dzirnavās" tapšanā. Bijušas aptuveni 300 publikācijas par vēstures, mākslas vēstures, kultūrvēstures, etnogrāfijas un citiem jautājumiem, piedalījusies muzeja izstāžu un ekspozīciju veidošanā. 2004. gadā Uļa saņēma Latvijas Kultūras fonda balvu par kultūras mantojuma saglabāšanu.

Uļas mūžs aprāvās negaidīti, taču visiem mums viņa paliks atmiņā, kā dzīvespriecīgs un izpalīdzīgs cilvēks, kas savu uzmanību un gādību nežēloja tiem cilvēkiem, kam visvairāk bija nepieciešama palīdzība un atbalsts. Viņas darba augļi un veikums ir nesaraujami saistīts ar Liepājas muzeju, kam nesavtīgi un aizrautīgi atdoti 48 dzīves gadi, atstājot dziļas pēdas Liepājas un tās apkārtnes kultūras mantojuma saglabāšanā un izpētē.

Uļas Gintneres izvadīšana paredzēta trešdien, 14. februārī, pulksten 11 no Liepājas Centrālās kapsētas kapličas.


Portāls irliepaja.lv izsaka līdzjūtību Uļas Gintneres tuviniekiem.