2016.gada 4.augustā publicētā ziņa – Sergejs Zaharjins saņem lielāko valsts vecuma pensiju 19 000 eiro apmērā – ir nepatiesa.

Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegtajiem datiem S. Zaharjinam aprēķinātā valsts vecuma pensija pirms nodokļu nomaksas ir 2973,77 (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs euro septiņdesmit septiņi centi). Portāla irLiepāja redakcija atvainojas Sergejam Zaharjinam par nepareizas un nepārbaudītas informācijas publicēšanu.