Noslēdzoties konkursiem vairākās VKKF mērķprogrammās finansējumu saņēmuši arī nodibinājumi un sabiedrības, kas gādā par kultūras pieejamību Liepājā.

Mērķprogrammā "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" finansējums 10 000 eiro apmērā piešķirts nodibinājuma “Via Cultura” darbības nodrošinājumam 2016.gadā.

Savukārt noslēdzoties konkursam mērķprogrammā "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos", daudzpusīgas profesionālās mākslas nodrošinājumam 2016.gadā koncertzālē "Lielais dzintars" 168 095 eiro saņems SIA “Lielais Dzintars”.