Pirmajā Valsts Kultūrkapitāla (VKKF) 2023. gada projektu konkursā piešķirts finansējums 549 projektiem 1,65 miljonu eiro apmērā. Deviņās kultūras nozarēs kopumā šajā konkursā bija iesniegti 1 162 projekti, pieprasot finansējumu vairāk nekā septiņu miljonu eiro apmērā. Atbalstīti ir 47% projektu pieteikumu, tostarp virkne liepājnieku un tuvējo novadu pārstāvju iesniegto projektu.


Nozarē "Kultūras mantojums" no kopumā sadalītajiem 225 000 eiro 2000 eiro izdevies piesaistīt tikai Ivaram Pilipam-Matisonam (SIA "Liepājas restaurācijas centrs") lekciju un meistarklašu cikla restaurācijā "Zināt/Novērtēt/Saglabāt" 2.sezonai.


Diviem projektiem atbalstu saņēmusi Dienvidkurzemes novada pašvaldība – Aizputes pilsētas vērtspapīru un naudas lādes restaurācijai (600 eiro) un Apriķu muižas D frontona ciļņa restaurācijas 2. Posmam (3500 eiro).


"Tradicionālās kultūras" nozarē VKKF atbalsts 5000 eiro apmērā piešķirts grāmatas "Rucavas cimdu mantojums: 19. gs. beigas - 20. gs." izdošana, kā arī ar 1878 eiro lielu finansējumu atbalstīta grāmatas "Būtiņģes un Sventājas apvidvārdu vārdnīca" sagatavošana, projektu iesniegusi Kurzemes Humanitārā institūta pētniece Daiga Straupeniece.


"Vizuālās mākslas" nozarē atbalsts 939 eiro apmērā piešķirts Diānai Dimzai-Dimmei personālizstādes "Identifikācija" sarīkošanai galerijā "Romas dārzs" šā gada jūnija un jūlijā.


Ar 3000 eiro lielu finansējumu atbalstīts arī 19. Starptautiskais čuguna mākslas simpozijs, Kārļa Alaiņa un biedrības Starpnozaru mākslas grupa "Serde" ikgadējais sadarbības projekts, kas tiek realizēts Aizputē.


Nozarē "Mūzikas un dejas māksla" atbalstīti vairāki Anetes Verbickas iesniegtie "Kurzemes radošās industrijas attīstības centra" projekti – "Jam Session" (3040 eiro); meistarklases profesionālai pilnveidei (3325 eiro); VII Starptautiskais klavieru ansambļu, instrumentālo kameransambļu ar klavierēm un koncertmeistaru konkurss (1500 eiro).


Ar 7623 eiro atbalstīts Liepājas simfoniskais orķestra koncertu cikls "Latviešu atskaņotājmāksla IX", bet ar 2327 eiro – Iritas Kalējas iesniegtais SIA "Liepaja Music" projekts "Džeza mūzikas sesijas".


4995 eiro piešķirti Liepājas svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskās draudzes projektam "Liepājas ērģeļmūzikas vasara "Mūzika dievnamam – 2023" – "Astoņtūkstoš stabuļu skaņās…"", bet SIA "Reku" saņems 1998 eiro koncertam "Zīmes", kas notiks 30.aprīlī koncertzālē "Lielais dzintars" un kurā muzicēs pianiste Agnese Egliņa un Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķi Kārlis Catlaks un Reinis Lapa.


"Starpdisciplināru projektu" nozarē atbalstīts Mika Magones ikgadējais (šogad jau 12.) mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāls "Zemlika" Durbē ( 7000 eiro).


"Dizaina un arhitektūras" nozarē ar 2800 eiro lielu finansējumu atbalstīts projekts, ko iesniegusi biedrība "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" – "Dizaina dienas 2023" un ar 6830 eiro – "Radošās dienas".


4667 eiro piešķirti Liepājā reģistrētajai biedrībai "Ķempes" grāmatas "Cooldīga: neparasta arhitektūras grāmata" dizaina koncepcijas izstrādei un projekta vadībai.


Savukārt "Aizputes Renesanses biedrībai" piešķirti 2350 eiro, lai sarīkotu plenēru par Aizputes viduslaiku pils atgriešanu kultūras apritē.


Neviena atbalstīta liepājnieku projekta nav Literatūras nozarē un arī Teātra nozarē.


Atsevišķi mākslinieki un biedrības saņēmuši atbalstu VKKF mērķprogrammu projektu konkursos:
Aizputes starpnozaru mākslas grupai "Serde" piešķirti 25 000 eiro darbnīcu un rezidenču rīkošanai.


Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola materiāli tehniskās bāzes pilnveidei saņems 1731 eiro.


Mūzikas programmai nepieciešamās koncertkokles iegādei 1500 eiro saņems Grobiņas Mūzikas un mākslas skola, bet 1529 eiro – akordeonu iegādei piešķirti Nīcas Mūzikas skolai.


Liepājas muzejam piešķirti 750 eiro Liepājas sudraba un zelta priekšmetu kolekcijas kataloga satura sagatavošanai.


Aizputes novadpētniecības muzejam pastāvīgās ekspozīcijas "Lielā iela" modernizācijai piešķirti 20 040 eiro.


Liepājas simfoniskajam orķestrim 30.Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāla nodrošināšanai piešķirti 25 000 eiro.


Rakstniecei Janai Eglei piešķirta jaunrades veicināšanas stipendija 11 268 eiro apmērā.


Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas dizaina izglītības programmai piešķirti 4500 eiro, bet Liepājas Universitātei tehnikas iegādei studiju programmai "Dizains" – 3320 eiro.


Pagaidām VKKF nav izsludinājusi reģionālo kultūras programmu konkursu, par kuru ir liela interese. Tā kā realizēšana plānotajā termiņā aizkavējās VKKF budžeta izmaiņu dēļ, jo netika saņemts Latvijas Valsts mežu ziedojums, plānots, ka šis konkurss tiks izsludināts uzreiz pēc likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" pieņemšanas, jo ir rasts risinājums VKKF budžeta saglabāšanai (trūkstošā LVM ziedojuma summa tiks aizvietota ar atskaitījumiem no virknes nodokļu ieņēmumiem – alkohola, tabakas, azartspēļu un izložu).