Rūpējoties par apmeklētāju drošību un ņemot vērā citu pasākumu rīkotāju pieredzi, nodibinājums "Via Cultura" mūzikas un mākslas festivālu "Via Baltica", kuru pērn apmeklēja teju 5000 klausītāju, šogad neorganizēs. Izpaliks arī festivāla noslēguma koncerts – Senās uguns nakts Liepājas pludmalē.


Šī būtu bijusi jau desmitā reize, kad Liepājā un citās Kurzemes pilsētās risinātos festivāls "Via Baltica", kas ik gadu notiek augusta beigās – laikā, kad pieminam Baltijas valstu brīvībai tik nozīmīgo akciju "Baltijas ceļš". Tā kā šogad "Via Baltica" nenotiek, festivāla rīkotāji Baltijas ceļu aicina pieminēt domājot par kaimiņvalsts Baltkrievijas iedzīvotāju centieniem pēc brīvības, taisnīguma un demokrātijas.


"Mums reiz bija ļoti svarīgi, ka citas valstis atbalsta mūs centienos pēc brīvības. Šoreiz mēs varējām palīdzēt uzturēt brīvības gribu kaimiņu zemē," tā festivāla "Via Baltica" mākslinieciskā vadītāja Dace Bluķe par akciju "Baltijas ceļš. Brīvību Baltkrievijai", kurā arī Latvijas iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties (vairāk ŠEIT).


Festivāla noslēguma pasākums pēdējos gados vienmēr ir noticis Liepājas pludmalē augusta pēdējā sestdienā, kas pazīstama kā Senās uguns nakts, kad pilsētās ap Baltijas jūru tiek iedegta uguns, godinot Baltijas jūru, kas mūs visus vieno.


Senās uguns nakts brīvais formāts bez ierobežotas teritorijas un numurētām vietām nav piemērots šā brīža drošības noteikumu ievērošanai, tāpēc tas šogad nenotiks. Taču festivāla rīkotāji aicina 29. augustā vakarā nesēdēt mājās, bet iziet jūras krastā, tā godinot jūru, kas mums visiem ir sargājama.


Vairāk par Senās uguns nakts akciju var uzzināt ŠEIT.