Liepājas Universitātes jaunajā studiju programmā "Aktiermāksla", kas sagatavos aktierus Liepājas teātrim, papildus uzņemti vēl seši studenti.

Liepājas teātra direktors un uzņemšana komisijas vadītājs Herberts Laukšteins irliepaja.lv atzina, ka ar rezultātu ir apmierināts.

"Bija plānots uzņemt 12 studentus budžeta grupā, bet pēc pirmās kārtas izdevās uzņemt tikai desmit. Tagad esam ieguvuši vēl sešus studentus, un šobrīd kursā ir 8 meitenes un 8 puiši, tātad aizpildītas visas 12 budžeta vietas un ir vēl četri studenti."

Kā atzina Laukšteins, ir vairāki iemesli, kāpēc "16 ir labāk, nekā 10" – viens ir tas, ka tikai no iestājpārbaudījumiem vien nevar simtprocentīgi pateikt, vai no jaunieša iznāks aktieris, un parasti dažādu iemeslu dēļ pirmā gada laikā vairāki iestājpārbaudījumus izturējušie "atkrīt". Trešais iemesls – konkurence vienmēr nāk par labu. "Kad savā laikā pats stājos aktieros, konkurss bija 200 uz vienu vietu..."

Pirmajā uzņemšanā Liepājas Universitātes jaunajā studiju programmā bija pieteikušies tikai 36 reflektanti, kas pēc Laukšteina atzinuma, ir pārāk maz. Pēc trīs dienu iestājpārbaudījumiem tika nolemts aktieros uzņemt piecus puišus un piecas meitenes, jaunieši no dažādiem Latvijas reģioniem, tai skaitā Liepājas un Rīgas.

Kā iepriekš atzina Laukšteins, reflektantu skaits nav bijis tik liels, kā cerēts, bet to varot skaidrot ar objektīviem iemesliem – uzņemšanu varēja sākt tikai pēc jaunās studiju programmas licences saņemšanas: "Uzņemšana notiek tikai septembrī, nevis vasaras vidū, kad vidusskolas absolventi piesakās studijām. Iespējams, kāds jaunietis, kurš būtu vēlējies izmēģināt savus spēkus aktieros, ir jau paguvis iestāties kaut kur citur."

Jaunā aktieru kursa komplektēšan uzņemšanas komisija vadījusies pēc vairākiem kritērijiem un sava redzējuma par aktiera profesijā būtiskajām kvalitātēm – skatuvisko pievilcību, balss īpašībām, temperamentu u.c.

Papilduzņemšanā bija paredzētas divas budžeta vietas un vēl dažas maksas vietas, kuru skaits, kā iepriekš sacīja Laukšteins, atkarīgs no tā, cik pretendenti atbildīs konkursa komisijas redzējumam par viņu atbilstību aktiera profesijai.

Iestājpārbaudījumi aktiermākslas studijām papilduzņemšanā notika 19.septembrī.

Jau ziņots, ka Liepājas Universitātē šogad notiek uzņemšana jaunā studiju programmā "Aktiermāksla", kurā plānots sagatavot aktieru kursu Liepājas teātrim. Četrus gadus studējot akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Aktiermāksla", varēs iegūt dramatiskā teātra aktiera kvalifikāciju. 12 budžeta vietas šajā programmā plāno nodrošināt Liepājas pašvaldība.