PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) sadarbībā ar biedrību "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" īsteno projektu, lai sagatavotu Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolas simtgadei veltītu grāmatu.

Grāmatas izdošana veltīta 2022. gadā LMMDV struktūrvienības Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas simtgadei un godinot tās vēsturi. Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola ir viena no vecākajām mūzikas izglītības iestādēm Latvijā un joprojām ir kā nozīmīgs kultūras dzīves stūrakmens.

Grāmatas tapšanas process uzticēts kultūras žurnālistei Indrai Imbovicai sadarbībā ar muzikoloģi, ilggadēju Mūzikas vidusskolas pedagoģi Aiju Engelmani. Abas autores daudzu gadu garumā aktīvi līdzdarbojušās un bijušas klātesošas Liepājas kultūras dzīves norisēs un "Melngaiļskolai", tādējādi detalizēti pārzina un orientējas tās vēsturē. Grāmatas saturs balstīts uz plašiem arhīva materiāliem, recenzijām, intervijām, atmiņām. Grāmatu caurvij tēmas par tās cilvēkiem, piemēram, skolas direktoriem, pedagogiem un audzēkņiem, kuri ir bijuši, un ir izcilas personības, ne tikai mūzikas, bet kultūras dzīves veidotāji kopumā.

"Grāmata balstās uz vēstures pētījumu, ieskicējot Liepājas pirmsākumus 13. gadsimta Līvas upes krastos, vēlāk sociāli ekonomisko fonu, kas deva iespēju veidoties vētrainai mūzikas dzīvei šeit jau sākot no 19. gadsimta vidus. Īpaši laikā, kad nodibinājās Liepājas filharmonija 1881. gadā, sekojoši Tautas konservatorija 1922. gadā un 1945. gadā tās mantiniece Liepājas Mūzikas vidusskola.  Tie visi ir cieši savstarpēji saistīti attīstības posmi. Tāpat kā četru skolas direktoru veikums. Man pašai ir ļoti interesanti pētīt un aprakstīt mūziķu dzimtas, kuru saknes dzītas Liepājā, Mūzikas vidusskolā, kad saprecoties sazarojušās kuplas mūziķu dzimtās. Piemēram, Jansonu, Tiltiņu, Eniņu, Kļavu-Zemoviču-Šteinbergu, Liekņu-Villerušu-Gaiļus-Šakales, Liepiņu un daudzas citas dzimtas. Grāmatā būs aizkustinoši un dzirkstoši bijušo audzēkņu atmiņu stāsti. Jāatzīst, ka darbs ir neiedomājami apjomīgs. Mēs ar Aiju Engelmani esam vienisprātis, ka pie šo materiālu bagātības citos apstākļos varētu iznākt pat grāmatas divi sējumi," stāsta  I. Imbovica.

"Milzīgs darba apjoms un liela atbildības sajūta – tas raksturo grāmatas tapšanas posmu. Grāmata hronoloģiski atspoguļo informāciju un faktus no skolas pirmsākumiem līdz mūsdienām. Tas būs stāsts par pilsētas mūzikas dzīvi, Liepājas Tautas konservatoriju, mūzikas izglītības nodaļām, par muzikālajām dzimtām un citiem būtiskiem faktoriem. Saturu cenšamies veidot tā, lai grāmata būtu gan interesanti lasāma, gan vērtīga," papildina Aija Engelmane, piebilstot, ka visa viņas dzīve pagājusi Mūzikas skolā, jo te agrā bērnībā uzsāktas skolas gaitas, bet kā pedagoģe strādājusi līdz 2015. gadam.

Informācija par projekta gaitu:
– 2021. gada Liepājas Kultūras pārvaldes 1. projektu konkursā tika iesniegti 85 projektu pieteikumi, taču līdzfinansējums piešķirts 18 projektu realizēšanai. Viens no atbalstītajiem projektiem ir arī biedrības iesniegtais projekts "Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas simtgadei veltīta grāmata", kura īstenošanai Liepājas Kultūras pārvalde piešķīra 3210,00 EUR. Projekta norises laiks no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. augustam.
– Pateicoties saņemtajam finansiālajam atbalstam, grāmatas autores, Indra Imbovica tandēmā ar Aiju Engelmani varēja turpināt iesākto darbu pie grāmatas tapšanas, kā arī fotomākslinieks, grafikas dizainers Kārlis Volkovskis projekta ietvaros digitalizēja grāmatas autoru atlasītās fotogrāfijas no skolas muzeja un arhīva, kuras mākslinieciski iekļautas grāmatā maketa izstrādes brīdī.
– Grāmatā sniegta plaša un informatīva retrospekcija par Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas vēsturi un muzikālās kultūrtelpas attīstību 100 gadu gaitā, kas balstīta uz mērķtiecīgu faktu izpēti, intervijām, atmiņām, dokumentētām vēstures liecībām.
– Valsts Kultūrkapitāla fonds šā gada otrajā regulārajā projektu konkursā piešķīra finansējumu 3000,00 EUR apmērā. Saņemtais atbalsts ir ļoti nozīmīgs, lai turpinātu grāmatas izstrādes procesu.