Piektdien, 13. aprīlī, pulksten 15 Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas Reģionālajā mācību centrā notiks dzejnieka Olafa Gūtmaņa grāmatas “Raksti 5” atvēršana.

”Raksti 5” ir noslēdzošā grāmata projektā, kas aizsākās 2006. gadā. Šajā laika posmā pie lasītājiem nonākuši pieci Olafa Gūtmaņa kopoto rakstu sējumi.

Projekta idejas autore ir Liepājas Kultūras pārvalde, bet ieceres realizēšanā iesaistījās Liepājas pašvaldība, Valsts Kultūrkapitāla fonds un citi atbalstītāji, kas grāmatu izdošanu nodrošinājuši gan finansiāli, gan ar savu darbu.

Projekta darba grupas vadītāja Sandra Vensko un koncepcijas autors Edgars Lāms īstenojuši pirmo nozīmīgo kopprojektu literatūrā un literatūrzinātnē, apvienojot literātu un mācībspēku sadarbību vienotā veselumā, piesaistot šo grāmatu tapšanas – sagatavošanas un izdošanas procesā – radošus cilvēkus no Latvijas un Liepājas.

Liepājas grāmatniecībā ar Olafa Gūtmaņa kopoto rakstu piekto sējumu noslēdzies pirmais šāda tipa projekts, kur vairākās grāmatās, pēc zinātnisko kopoto rakstu parauga, iekļauta tikai viena autora daiļrade, turklāt apkopota visa Olafa Gūtmaņa daiļrade.

Liepājas pašvaldības finansējums septiņu gadu garumā šo grāmatu tapšanā – sagatavošanā un izdošanā – ļāvis radīt unikālu pienesumu Liepājas grāmatniecībā, veicinot nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanu. Vienlaikus Olafa Gūtmaņa ”Raksti” ir spilgta ilustrācija literāro darbu izdošanas praksei un šā procesa atbalstam Liepājā.

”Raksti 5” tapuši izdevniecībā ”LiePa”, grāmatas saņēmis pats autors, Liepājas Universitāte, Kurzemes humanitārais institūts, izdevumi dāvināti skolām, pilsētas viesiem, sējumi aizceļojuši uz dažādām Latvijas pilsētām un novadiem, kā arī sūtīti uz ārvalstīm.