Liepājas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra Personības izaugsmes un pilnveides nodaļa aicina iedzīvotājus pieteikties uz marta mēneša pieaugušo neformālās izglītības nodarbībām. Klātienes nodarbības notiek Peldu ielā 5, Liepājā, bet tiešsaistes nodarbības notiks e-platformā "Zoom", informēja Izglītības pārvalde.

Pieteikšanās uz marta nodarbībām ŠEIT.

7. marts pulksten 13.00 – 14.30 informatīvs tiešsaistes pasākums "Atvērtā e-durvju diena profesionālās tālākizglītības centrā "PURE Academy". Pasākuma vadītāja Liene Macijauska, Profesionālās tālākizglītības centra "PURE Academy" direktores vietniece.
Apraksts: Pasākuma laikā tiks sniegts ieskats profesionālās tālākizglītības centra "PURE Academy" darbībā. Būs iespēja iepazīties ar centra sniegtajiem pakalpojumiem, to daudzveidību un iespējām nepārtraukti pilnveidoties, kā arī uzzināt par mācību iespējām, ko finansē Eiropas Savienības Fondu līdzekļi (bez maksas).  
Mērķauditorija: ikviens interesents
Pieteikšanās: līdz 6.martam

7. marts pulksten 17.00 – 18.30 izglītojoša nodarbība "Supervīzija kā profesionāls atbalsts". Nodarbības vadītāja Līga Zvaigzne, sertificēta supervizore.
Apraksts: Nodarbības laikā būs iespēja uzzināt, kas ir supervīzija, kāds ir tās mērķis un kuru profesiju pārstāvjiem tā ir ieteicama. Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais rezultāts, kas var ietvert dažādu jautājumu risināšanu.
Mērķauditorija: Visiem, kam ikdienā ir intensīvs darbs ar cilvēkiem (kā piemēram, sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, pedagogi, karjeras konsultanti u.c.)
Pieteikšanās: līdz 5. martam

11. marts pulksten 15.00 – 16.30 praktiskā nodarbība "Grafiskā dizaina platforma Canva bez priekšzināšanām". Nodarbības vadītāja Agnese Lejniece, Personības izaugsmes un pilnveides nodaļas vadītāja.
Apraksts: Nodarbības laikā būs iespēja iepazīt grafiskā dizaina platformas Canva.com bezmaksas versijas piedāvātās iespējas un praktiski izveidot vizuālos materiālus, kas var noderēt gan sociālo kontu veidošanā, gan sava mazā biznesa vizuālās identitātes izstrādē vai dažādu pārskatu veidošanā.
Mērķauditorija: ikviens interesents bez priekšzināšanām platformā Canva
Pieteikšanās: līdz 6. martam
Nodarbības maksa: 6 eiro  (t.sk. PVN)

13. marts pulksten 17.00 – 18.30 informatīva nodarbība "Praktiskā Montesori pedagoģija – matemātikas materiāls". Nodarbības vadītāja Diāna Grundmane, pirmsskolas un Montesori skolas skolotāja.
Apraksts: Nodarbības laikā būs iespēja iepazīt matemātikas materiālu un apskatīt tā pielietojumu pirmsskolā, mājās un skolā. Tāpat labāk izzināt kāds ir matemātikas apguves mērķis, loģiskais akcents un būtība.
Mērķauditorija: Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada pirmsskolas izglītības pedagogi, pirmsskolas izglītības pedagogu palīgi un sertificētās aukles
Pieteikšanās: līdz 10. martam

14. marts pulksten 17.00 – 18.30 izglītojoša interaktīva nodarbība pamatskolas (4.- 7.kl.) skolēnu vecākiem "Kā veiksmīgi motivēt pusaudzi mācīties?" Nodarbības vadītāja Irina Jakabsone, klīniskais ģimenes un izglītības psihologs.
Apraksts: Nodarbības laikā būs iespēja iepazīt stratēģijas un metodes, kas var palīdzēt veicināt pusaudžu mācību motivāciju. Kā arī  izmēģināt praktiski, dažādus efektīvus paņēmienus, lai motivētu pusaudzi regulāri apmeklēt skolu un mācīties.
Mērķauditorija: vecāki, īpaši aicināti pamatskolas (4.-7.kl.) skolēnu vecāki vai likumiskie pārstāvji
Pieteikšanās: līdz 12. martam

19. marts pulksten 17.00 – 18.30 radoši izzinoša nodarbība "Skulptūras mūsu galvās jeb kas ir NeiroGrafika". Nodarbības vadītāja Sanda Eižvertiņa, neirografikas instruktore, estētiskais koučs (neirografikā) un  soulart māksliniece. Vairākus gadus vada dažādas mākslas un pašizziņas nodarbības un nometnes.  
Apraksts: Nodarbības laikā būs iespēja uzzināt, kas ir neirografiskā zīmēšana un tās saikne ar mūsu domāšana procesiem. Tāpat, iepazīsies ar neirografikas bāzes algoritmu un uzzināt kā tā spēj uzlabot pašsajūtu (arī fizisko) un harmonizē attiecībās ar līdzcilvēkiem.
Mērķauditorija: ikviens interesents
Pieteikšanās: līdz 13. martam.
Nodarbības maksa: 9 eiro (t.sk. PVN)

20. marts pulksten 15.00 – 16.30 informatīva tiešsaistes nodarbība "Kas ir mediācija?". Nodarbības vadītāja Inga Vintere, sertificēta mediatore.
Apraksts: Nodarbībā būs iespēja uzzināt, kas ir mediācija, tās  būtība, priekšrocības, to, kam un kā var palīdzēt mediācija, kā arī, kur var saņemt mediācijas pakalpojumu un kādi ir praktiski mediācijas vingrinājumi. Mediācija ir par to nevis, kuram ir taisnība, bet kā mēs varam kopīgi sadarboties.
Mērķauditorija: ikviens interesents
Pieteikšanās: līdz 18.martam

20. marts pulksten 17.00 – 18.30 informatīva nodarbība "Kādas ir nepieciešamās prasmes un zināšanas bērnam uzsākot 1.klasi". Nodarbības vadītāja Solvita Līduma, Liepājas Ezerkrasta sākumskolas pedagoģe.
Apraksts: Nodarbības laikā būs iespējas uzzināt par to, kas bērnam ir jāzina un jāprot, uzsākot mācības 1.klasē. Kā arī, kādas prasmes ir nepieciešamas apgūt līdz skolas uzsākšanai, kas nav obligāti, bet vēlams, kā arī kā  vecāks var palīdzēt savam bērnam, lai skolas sākums ir viegls gan bērnam, gan pašam vecākam.
Mērķauditorija: topošo pirmklasnieku vecāki
Pieteikšanās: līdz 18.martam

21. marts pulksten 17.00 – 18.30 meistarklase "Radošā rakstniecība Liepājas pilsētas dzimšanas dienai", meistarklases vadītāja Sandra Vensko, rakstniece un 12 grāmatu autore.
Apraksts: Meistarklases laikā  būs iespēja praktiski apgūt radošo rakstniecību un radīt dāvanu Liepājai – stāstu vai dzeju. Radošā rakstīšana ir darbība ar gatavu tekstu un savu tekstu rakstīšana.
Mērķauditorija: Ikviens interesents
Pieteikšanās: līdz 19. martam

26.  marts pulksten 17.00 – 18.30 seminārs "Ceļš uz veiksmīgu darba interviju -  praktiski padomi un ieteikumi no personāla atlases speciālistiem". Semināra vadītājas Marija Kairēna un Līga Gulbe, personāla atlases kompānijas SIA ‘’DoubleFox vadītājas’’.
Apraksts: Semināra laikā būs iespēja uzzināt kā veiksmīgi sagatavoties darba intervijai un kā sevi prezentēt potenciālajam darba devējam. Tāpat, tiks apskatīti darba intervijas populārākie jautājumi un tiks sniegtas rekomendācijas, kā uz tiem atbildēt korekti un profesionāli. Šis seminārs būs interesants, iedvesmojošs un praktisks ceļvedis, kas palīdzēs dalībniekiem gūt panākumus savā karjerā.
Mērķauditorija: ikviens interesents
Pieteikšanās: līdz 25. marts
Nodarbības maksa: 9 eiro (t.sk. PVN)

27. marts pulksten 17.00 – 18.30 praktiska nodarbība "Darba vide + miera kultūra = pozitīva mikrovide". Nodarbības vadītāja Justīne Rusakova, Mg.sc.edu., miera kultūrā balstītas mikrovides entuziaste.
Apraksts: Nodarbības laikā  būs iespēja iepazīties ar miera kultūras būtību un tās sasaisti ar darba vidi.  Būs iespēja praktiski apgūt miera kultūras paņēmienus un diskutēt par miera kultūras lomu dzīvē, lai veicinātu mierīgu, pieņemošu un atbalstošu darba vidi  un sabiedrību.
Mērķauditorija: Ikviens, kurš šobrīd strādā vai iepriekš ir bijis darba ņēmēja statusā
Pieteikšanās: līdz 25.martam

Atgādinām, ka iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties uz bezmaksas individuālajām karjeras atbalsta konsultācijām, aizpildot pieteikumu ŠEIT.