Pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar lūgumu līdzfinansēt sociālā kultūras projekta "Klusuma mūzikas festivāls" norisi, bet par finansējuma piešķiršanu un tā apmēru vēl ir jālemj.

Šādu atbildi irliepaja.lv saņēma no domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas, pēc tam, kad bijām lūguši iepazīstināt ar "Klusuma festivāla" tāmi.

"Šī gada budžetā pašvaldības līdzfinansējums Klusuma mūzikas festivāla norisei nav paredzēts. Vakar pilsētas attīstības komitejā deputāti tika iepazīstināti ar festivāla ideju, kuru deputāti konceptuāli atbalsta. Ņemot vērā, ka nauda budžetā nav paredzēta, šobrīd tiek vērtēts un lemts par piešķiramā līdzfinansējuma apjomu. Tā noteikti nebūs prasītā summa. Izskatāms jautājums varētu būt par summu līdz 10 000 eiro konkrētam mērķim – festivāla mākslinieku honorāru segšanai.   

Festivāla izmaksas un tāme jāvaicā pasākuma organizētājiem," raksta domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Irliepaja.lv jau rakstīja, ka festivāla rīkotāju pārstāvis Toms Gineitis Pilsētas attīstības komitejas dalībniekus iepazīstināja ar festivāla ideju, un saņēma komitejas atbalstu "Klusuma festivāla" rīkošanai.

Divas dienas garajā festivālā 16. un 17.augustā paredzēts izvairīties no mobilo telefonu un citu tehnoloģiju lietošanas. Tāpat festivālā nebūs pieejams alkohols vai citas apreibinošas vielas, lai cilvēki atpūstos, esot pie pilnas apziņas. Festivāla teritorijā iecerēts izvairīties arī no skaļām sarunām un ievērot klusumu, lai gūtu pilnvērtīgu mieru, jo tā ir festivāla pamatideja.

Ar "Klusuma festivālu" iecerēts arī atdzīvināt Dienvidu fortu teritoriju, nemainot tās dabisko ainavu, un palielināt tūrisma plūsmu, iezīmējot "Liepājas unikalitāti Eiropas kartē".

Festivāla rīkotājs, fonds "Šeit un tagad", lūdzis pašvaldības finansiālu atbalstu – 75 000 eiro mākslinieku honorāriem un tehniskajam nodrošinājumam.