Bez rezultāta noslēdzies iepirkuma konkurss par bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu uzturēšanu un remontu nākamajam gadam, tādēļ izsludināts jauns  konkurss.

Iepirkumam bija pieteikusies viena firma – SIA “Iga -4”, kas ir veikusi rotaļu laukumu uzturēšanu iepriekšējos gados un arī šogad. Saskaņā ar konkursa ziņojumu, firma no dalības izslēgta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1.panta 1.daļas 5.punktu (firmai konkursa izsludināšanas dienā bijis nodokļu parāds).

Tā kā līgums nav noslēgts, konkurss izsludināts vēlreiz, un pieteikumus tam var iesniegt līdz 13.janvārim.

2013.gadā ar “Iga-4” slēdza līgumu par 17 774,76 latiem, 2014.gadā – 33 889,28 eiro, bet šogad firma rotaļu laukumus un sporta laukumus uzturēja par līgumsummu 44 888,3 eiro.

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, kopumā ir jānodrošina uzkopšana un uzturēšanas darbi 25 laukumos visā pilsētā.