Pagājušā gada nogalē bez rezultātiem noslēdzās iepirkumu konkurss par rotaļu un sporta laukumu uzturēšanu un remontu 2016.gadam. Tagad noslēdzies atkārtots konkurss.

Jau rakstījām, ka pirmo reizi konkursā bija pieteikusies tikai viena firma – Pāvilostā reģistrētā "Iga-4". Tomēr konkurss noslēdzās bez rezultātiem, jo, saskaņā ar konkursa ziņojumu, firma no dalības tika izslēgta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1.panta 1.daļas 5.punktu (firmai konkursa izsludināšanas dienā bijis nodokļu parāds).

Pagājušajā nedēļā noslēdzies atkārtotais konkurss, un tajā uzvarējusi jau minētā "Iga-4", kas arī bija vienīgā pretendente. Līgumsumma par laika periodu no šī gada 1.marta līdz 2017.gada 31.janvārim ir 48 568,69 eiro bez PVN. "Iga-4" līguma izpildei piesaistīs arī apakšuzņēmēju – SIA "Eko Kurzeme", kas nodrošinās pārvietojamo tualešu un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus.

2013.gadā ar “Iga-4" slēdza līgumu par 17 774,76 latiem, 2014.gadā – 33 889,28 eiro, bet 2015.gadā firma rotaļu laukumus un sporta laukumus uzturēja par līgumsummu 44 888,3 eiro.

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, kopumā ir jānodrošina uzkopšana un uzturēšanas darbi 25 rotaļu un sporta laukumos visā pilsētā.