Pirmslieldienu domes sēdē ceturtdien, 13.aprīlī, liepājas deputāti raiti un bez garām runām nepilnas stundas laikā pieņēma 49 lēmumus.

Pirmais darba kārtības jautājums bija pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšana, kas paredz apstiprināt Liepājas pilsētas budžeta 2016.gadam izpildi. Par šo jautājumu nobalsoja desmit deputāti, četriem opozīcijas pārstāvjiem atturoties (piektā – Laila Atiķe – sēdē nepiedalījās slimības dēļ). Jānis Vilnītis portālam sacīja, ka galvenokārt tas darīts "trešā vietnieka dēļ", proti, opozīcija ir pret to, ka domes priekšsēdētājam ir tik daudz palīgu.

Pārskats būs pieejams domes mājaslapā.

Deputāti Jānis Vilnītis un Linda Matisone atturējās arī balsojumā par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 2016.gada publisko pārskatu. Lai gan visvairāk jautājumu par sēdes darba kārtības jautājumu bija citam deputātam – Ģirtam Kronbergam. Viņš interesējās par to, kad beidzot tiks nodrošināta pasažieru korekta uzskaite, jo pašvaldība tērē "ne mazas naudiņas" apmaksājot braucienus pasažieriem ar dažādiem atvieglojumiem, lai gan nav zināms, vai visi tiešām izmanto šo iespēju. Tāpat Kronbergs norādīja, ka jau četras bankas ir gatavas bezkontakta kartēm, bet Liepājā joprojām netiek ieviesta iespēja ar tām norēķināties sabiedriskajā transportā, pie viena uzlabojot pasažieru uzskaiti. Aģentūras vadītājs Gints Lūsis paskaidroja, ka tomēr tikai viena, "Norvik" banka piedāvā izdevīgus noteikumus karšu administrēšanai, prasot par pakalpojumu 5% no darījuma summas, un neviena banka nav gatava administrēt pasažieru ar braukšanas atvieglojumiem uzskaiti, kas pašvaldībai būtu visvairāk vajadzīgs.

Deputāti akceptēja formālas izmaiņas vairākos iepriekš apstiprinātos dokumentos: pilsētas attīstības programmas 2015. – 2020.gadam rīcību plānā un Investīciju plānā 2015. – 2020.gadam.

Apstiprināja arī jaunu nolikumu konkursam to namu īpašniekiem, kuri vēlas ar pašvaldības atbalstu novērst vandālisma atstātās sekas uz fasādēm, žogiem u.tml. Līdzfinansējumu vandālisma seku novēršanas projektiem finansēs no pašvaldības 2017.gada budžeta līdzekļiem. Kopējais finansējums vandālisma seku novēršanas projektu līdzfinansēšanai ir 20 000 eiro. Pēc vilnīša lūguma izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens uz nākamo Pilsētas attīstības komitejas sēdi sagatavos pārskatu par iepriekšējo gadu pieredzi.

Deputāti akceptēja Sporta pārvaldes sagatavoto lēmumprojektu par sportistu apbalvošanu. Kopumā naudas prēmijas piešķirtas 20 sportistiem un deviņiem treneriem, kopējā piešķirtā summa – gandrīz 22 tūkstoši eiro.
Jaunus nolikumus apstiprināja arī divām pirmsskolas iestādēm – "Margrietiņai" un "Gailītim". Kā portālam skaidroja Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre–Lathere, tas tiekot darīts, jo iepriekšējie nolikumi, kas apstiprināti pirms gadiem desmit, ir novecojuši. Nolikumi tiek pārstrādāti arī citām bērnu pirmsskolas iestādēm.

Virkne lēmumu bija saistīti ar pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu izsolēm – piemēram, bijusī vakarskolas ēka Dzelzceļnieku ielā 1 tiks nodota atsavināšanai izsolē par nosacīto cenu 78 300 eiro. Tāpat izsolīti tiks vairāki pašvaldībai piederoši dzīvokļi, kurus, kā skaidroja domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, sertificēts būvinženieris novērtējis un atzinis, ka nav vērts remontēt. Jāpiebilst, ka pašvaldība regulāri nodod izsolei dzīvokļus, kas atzīti par neremontējamiem graustiem, tā samazinot domes rīcībā esošo dzīvojamo fondu. Tāds ir dzīvoklis Jelgavas ielā 12–10, Jelgavas ielā 12–11A, Jelgavas ielā 12–13, Brīvības ielā 65–2, 1905.gada ielā 11–1.

Apstiprināti arī noteikumi vairāku pašvaldības zemesgabalu nodošanai atsavināšanai. Piemēram, pašvaldībai piederošais 5607 kvadrātmetrus lielais zemesgabals Zemnieku ielā 60A tiks nodots atsavināšanai par nosacīto cenu 39 000 eiro. Tāpat tiks atsavināts neapbūvēts zemesgabals Baterijas ielā 21B, apbūvēts zemesgabals Vānes ielā 27, un jau otrreiz – vairāki dzīvokļu īpašumi (Kūrmājas prospektā 14–4, Tirgus ielā 59–7, Vidusceļa ielā 36–7). Atsavināšanai dzīvokļu īrniekiem tiks nodoti dzīvokļi Strautu ielā 41–4, Bērzu ielā 26–1, Ģenerāļa Baloža ielā 19–34, Ģenerāļa Baloža ielā 57–3A, Turaidas ielā 2–1, Turaidas ielā 3–26, Spīdolas ielā 43–2, Eduarda Tisē ielā 71–10, kā arī nekustamais īpašums (zeme un nedzīvojamās telpas) Graudu ielā 43–76N un neapdzīvojamā telpa 1905.gada ielā 46–1N.

Apstiprināja izsoles rezultātus – dzīvokļa īpašums Mālu ielā 3–10 pārdots par 1040 eiro.

Vairāki lēmumi bija jaunu robežu noteikšanu un zemesgabalu apvienošanu (Kapsēdes ielā 4 un Kapsēdes ielā 4A, zemesgabalu Dūņu ielā 4 un Dūņu ielā 4A).

Virkni zemesgabalu nolēma nodot nomā vai pagarināt esošo nomas līgumu gan namu un blakus esošo zemesgabalu īpašniekiem (Ganību un Ventas ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ventas ielā 40, Nīcas ielā 13A, Alsungas ielā 8, Ziemupes ielā 6, Nākotnes ielā 14), gan "Sadales tīklam" (Brīvības ielā 18/24, Virssardzes (A), gan garāžu un dārzu kooperatīviem (Latgales ielā 6, Nākotnes ielā, Spīdolas ielā 47, Cukura ielā 26A) uz laiku līdz pieciem gadiem. Savukārt Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" uz desmit gadiem iznomās zemesgabala Ezerlīču ielā 1 daļu autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijas izvietošanai un zemesgabala Ganību ielā 106 daļu platībā pilsētas fona stacijas izvietošanai.

Precizēja SIA "BB WakePark" iznomātās teritorijas Lībiešu ielā 2/6 un Beberliņos.