Saistībā ar ar grozījumiem Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kas stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī, Liepājas dome decembrī pieņēma lēmumu "Par pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību pārvaldību" un apstiprināja virkni ar šo pārvaldību saistītu jaunu noteikumu – "Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība" un citus.


Kapitāla daļu turētāji atlīdzību par šo pienākumu pildīšanu saņem amatam noteiktās mēnešalgas ietvaros.


Portāls irliepaja. lv noskaidroja, kuras amatpersonas ir Liepājas pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību daļu turētāji un kādus vēl pienākumus tās veic pašvaldībā.


Liepājas domes izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens – kapitāldaļu turētājs SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" un SIA "Liepājas latviešu biedrības nams", kā arī padomes priekšsēdētāja vietnieks SIA "Liepājas enerģija" un padomes loceklis AS "Liepājas autobusu parks".


2018. gadā pašvaldībā (44 548, 31), Liepājas autobusu parkā (1576, 74) un SIA "Liepājas enerģija" (9817, 80) kopā Tīdens guvis ienākumus 55 942, 85 eiro*.


Liepājas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols – kapitāldaļu turētājs akciju sabiedrībā "Liepājas autobusu parks", SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"", SIA "Liepājas RAS", SIA "Liepājas autostāvvietas" un SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs".


2018. gadā Nīcas novada pašvaldībā kā angļu valodas skolotājs (9101, 71) un Liepājas domē (35 927, 41) kopā Ābols guvis ienākumus 45 029, 12 eiro.


Liepājas domes Juridiskās daļas vadītāja Dace Arāja – kapitāldaļu turētāja SIA "Liepājas ūdens", SIA "Liepājas tramvajs", pašvaldības SIA "Liepājas leļļu teātris" un SIA "Liepājas teātris".


2018. gadā pašvaldībā (27 704, 08) un pašvaldības aģentūrā "Nodarbinātības projekti" (5160, 00) kopā Arāja guvusi ienākumus 32 864, 08 eiro.


Liepājas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova – kapitāldaļu turētāja SIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs" un SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs".


2018. gadā Tolmačova pašvaldībā guvusi ienākumus 24 971, 97 eiro.


Liepājas domes izpilddirektors Ronalds Fricbergs – kapitāldaļu turētājs SIA "Liepājas Reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas Olimpiskais centrs", SIA "OC Liepāja", SIA "Lielais Dzintars" un SIA "Liepājas enerģija".


Fricbergs ir arī padomes priekšsēdētāja vietnieks AS "Liepājas autobusu parks".


2018. gadā pašvaldībā (40 552, 87) un Liepājas autobusu parkā (12 613, 92) kopā Fricbergs guvis ienākumus 53 166, 79 eiro

*Dati no valsts amatpersonu deklarācijas.