30.augusta domes sēde aizritēja, deputātiem lemjot par lielām naudas summām un diskutējot gan par tradicionāli konkrētām, gan abstraktām tēmām.

Deputāti karstasinīgi debatēja par vairākiem darba kārtības jautājumiem – gan ilgstoši apspriestajiem saistošajiem noteikumiem par naudas balvu piešķiršanu sporta izcilniekiem, gan par 100 000 eiro piešķiršanu starptautiskā rallija posma organizēšanai, gan grozījumiem pašvaldības budžetā.

Stīns Lorenss un Ivars Kesenfelds iebilda pret to, ka visus budžeta grozījumus apstiprina vienā balsojumā – ja deputāts nepiekrīt kādai no pozīcijām, viņš nevar balsot „pret”, un ir jābalso vai nu „par” vai „pret” visiem grozījumiem.

„Ja nevar balsot atsevišķi par dažādiem budžeta grozījumiem, tad kāpēc mums jābalso atsevišķi par citiem domes sēdes darba kārtības jautājumiem? Tad apvienojam visu, un būs jābalso tikai vienreiz!” – pēc sēdes izteicās deputāts Ivars Kesenfelds.

Savukārt neizpratnē par to, ka domes priekšsēdētājs un sēdes vadītājs ierobežo deputātu iespējas izteikties, bija Stīns Lorenss. „Ja viss ir izdiskutēts un nobalsots komitejās, tad priekš kam ir vajadzīga domes sēde?” – savu neapmierinātību izteica deputāts.

Protestējot pret šādu kārtību un to, ka pašvaldība par maz atbalsta tūrismu un mūzikas festivālus, deputāts vienīgais nobalsoja „pret” 100 000 eiro piešķiršanu no domes budžeta starptautiskā rallija posma rīkošanai.

Elita Kosaka vēlējās zināt, vai Ls 600, ko pašvaldība gatavojas piešķirt RTU rīkotās zinātniskās konferences atbalstam – „lai nodrošinātu konferences dalībniekiem vairāku kultūrvēsturisko un interesantāko vietu apskati Liepājā”, nozīmē „ekskursijas, tajā skaitā „Vecā kapteiņa” apskati kopā ar banketu”?

Ivars Kesenfelds atgādināja, ka domes priekšsēdētājs joprojām „kautrējas” parādīt viņam dokumentus par konkrētiem pašvaldības tēriņiem, bet Komunālajā pārvaldē deputātam likts parakstīties par „komercnoslēpuma neizpaušanu”, kad viņš vēlējies noskaidrot, cik pašvaldība maksā par vienu kvadrātmetru asfalta!

Visumā diskusijas gan nepārkāpa pieklājības robežas, tomēr bez spilgtiem izteicieniem neiztika. Šoreiz nenoturējās deputāts Ivars Kesenfelds, kura figurālais izteiciens par „verbālo caureju”, ko viņš veltīja domes vicemēram Gunāram Ansiņam, tā samulsināja deputātu Ivaru Ķervi, ka tas apsolīja vakarā pastudēt grāmatas, lai saprastu, ko tas nozīmē. „Varbūt kļūšu gudrāks,” minēja Ķervis.

Neskatoties uz debatēm, pozitīvi lēmumi tika pieņemti visos darba kārtības jautājumos (sk.portāla sadaļā „Dome”), un, tiklīdz portāls saņems sēdes protokolu, nekavēsimies ar to iepazīstināt liepājniekus!

Jā, un neraugoties uz spraigajām debatēm, domes sēžu zālē daudzi atkal žāvājās – skābekļa trūkuma dēļ. Šaurā zālīte, kā tas bieži notiek domes sēžu laikā, bija pārpildīta.

Uzziņa

Par Liepājas domes budžeta grozījumiem

Izvērtējot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus no Valsts kases sadales konta 7 mēnešos, tiek prognozēta ieņēmumu pārpilde Ls 441515 apmērā.Izvērtējot izdevumu posteņus, iespējams samazināt izdevumus kredītu % nomaksai, sakarā ar pirmstermiņa pamatsummu nomaksu par Ls 651428 un plānoto finansējumu projektu priekšfinansējumam un līdzfinansējumam par Ls 289323 sakarā ar ES atgrieztajiem līdzekļiem par samaksāto priekšfinansējuma daļu.

Līdz ar to par kopējo summu Ls 1421872 tiek palielināti izdevumi pilsētai svarīgu neatliekamu projektu un izmaksu segšanai.

Vienlaicīgi tiek samazināti līdzekļi kredīta saņemšanai par Ls 770929 projektam „Brīvības ielas rekonstrukcija” un maksas pakalpojumu ieņēmumi par Ls 434476, ņemot vērā faktisko izpildi uz 01.08.2012.

Ar grozījumiem budžetā tiks nodrošināts nepieciešamais finansējums:

1)renovācijas un remontdarbu veikšanai Ls 217488 apmērā;

2)pilsētas infrastruktūras sakārtošanai – Ls 186658 apmērā;

3)pilsētvides sakārtošanai un sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai – Ls 310531;

4)kredītu pamatsummu atmaksai – Ls 441515

5)pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības fonda palielināšanai sakarā ar izmaiņām MK noteikumos – Ls 39146;

6)projekta „Liepājas vispērizglītojošo skolu informatizācija” priekšfinansējuma nodrošinājumam gala maksājuma veikšanai – Ls 49500

7)Bērnunamam papildu grupas atvēršanai,ēdināšanas izdevumiem un medikamentiem sakarā ar bērnu skaita strauju pieaugumu –Ls 18674;

dažādu uzturēšanas izdevumu segšanai – Ls 158360, t.sk. pašvaldību tukšo dzīvokļu apdrošināšanai un komunālajiem maksājumiem – Ls 13000; brīvpusdienām izglītības iestādēs saskaņā ar veikto iepirkuma procedūru – Ls 17584; datortehnikas iegādei un datorspeciālistu  nodrošinājumam Izglītības pārvaldē – Ls 29342; veselības aprūpes uzlabošanai – Ls 16940; tērpu iegādei TMKC kolektīviem – Ls 14806; labāko Liepājas sportistu apbalvošanai – Ls 8275, tūrisma veicināšanai – Ls 15500 u.c.