Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 10.decembrī pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1.  Par FIA Eiropas Rallija Čempionāta posmu Rally Liepāja. V.Vitkovskis
2. Par grozījumiem 2020.gada Attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.–2020.gadam". A.Kļaveniece
3. Par 2021.gada Attīstības budžeta pieprasījumu un Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikumu 2.1."Rīcību plāns 2015.–2020.gadam" (2021.gada plāns). A.Kļaveniece
4. Par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali 2021.gadā. A.Vītols
5. Par ārpuskārtas vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē. A.Deksnis
6. Par grozījumu saistošajos noteikumos. A.Mickus
7. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.533. U.Kaugurs
8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640"Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Nekustamā īpašuma pārvalde"". M.Egmanis
9. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Jūras ielā 16, daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
10. Par zemes vienības Liepājas ezers daļu. M.Egmanis
11. Par zemesgabala Vidusceļa ielā 33, Liepājā, 1/2 domājamās daļas Pilsētu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
12. Par zemesgabala Vidusceļa ielā 33, Liepājā, 1/2 domājamās daļas Pilsētu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
13. Par zemesgabala Ganību ielā 103 Pilsētu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
14. Par zemesgabala Priežu ielā 53 Pilsētu zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu. M.Egmanis
15. Par zemesgabala Ploču ielā 16 Pilsētu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
16. Par zemesgabala Jāņa Asara ielā 16, Liepājā, 1/2 domājamās daļas Pilsētu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
17. Par zemesgabala Egļu ielā 34 Pilsētu zemes nomas pārjaunojuma līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
18. Par zemesgabala Pīļu ielā 13, Liepājā, 1/8 domājamās daļas Pilsētu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
19. Par zemesgabala Miežu ielā 6, Liepājā, 14/48 domājamo daļu Pilsētu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
20. Par zemesgabala Lauku ielā 24 Pilsētu zemes nomas pārjaunojuma līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
21. Par zemesgabala Pļavu ielā 75D, Liepājā, 2/3 domājamo daļu Pilsētu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
22. Par zemesgabala Stārķu ielā 42A Pilsētu zemes nomas pārjaunojuma līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
23. Par zemesgabala Dzērves ielā 10B Pilsētu zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu. M. Egmanis
24. Par zemesgabala Rucavas ielā 18, Liepājā, 5/8 domājamo daļu Pilsētu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
25. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. M.Tīdens
26. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 9–10 atsavināšanu. M.Egmanis
27. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10–51 atsavināšanu. M.Egmanis
28. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 21–38 atsavināšanu. M.Egmanis
29. Par dzīvokļa īpašuma Imantas ielā 10–3 atsavināšanu. M.Egmanis
30. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 13–13 atsavināšanu. M.Egmanis
31. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 76/80–34 atsavināšanu. M.Egmanis
32. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1–44 atsavināšanu. M.Egmanis
33. Par nekustamo īpašumu Ģenerāļa Baloža ielā 49 un Ģenerāļa Baloža ielā 53 atsavināšanu. M.Egmanis
34. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 10.decembrī pulksten 12

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 17.maija nolikumā Nr.29 "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" nolikums"". L.Krasovska
2. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.  D.Jēriņš

Komitejas priekšsēdētājs Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 10.decembrī pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Liepājas Universitāti. Atis Deksnis
2. Par sadarbības līguma noslēgšanu  Par multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4–7 ieviešanu un īstenošanu Latvijā. Kristīne Niedre-Lathere
3. Par ārpuskārtas vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē. Atis Deksnis
4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikumā Nr.5 "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas nolikums". Zane Pomerance


Komitejas priekšsēdētājs Atis Deksnis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 10.decembrī pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 17.maija nolikumā Nr.29 "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" nolikums"". L.Krasovska
2. Par telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā. L.Krasovska
3. Par nodomu protokola noslēgšanu. G.Griezītis
4. Par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali 2021.gadā. A.Vītols
5. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. D.Jēriņš
6. Par sadarbības līguma noslēgšanu. J.Vilnītis
7. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam". E.Kalveniece
8. Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu. E.Kalveniece
9. Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2021.gadam. E.Kalveniece
10. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Nekustamā īpašuma pārvalde"". M.Egmanis
11. Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. M.Egmanis
12. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 15.oktobra lēmumā Nr.540/14 "Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 51–15 nosacīto cenu". M.Egmanis
13. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 15.oktobra lēmumā Nr.547/14 "Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1–19 nosacīto cenu". M.Egmanis
14. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 15.oktobra lēmumā Nr.544/14 "Par dzīvokļa īpašuma Siguldas ielā 29–27 nosacīto cenu". M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11–37 nosacīto cenu. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A–59 nosacīto cenu. M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas iela 7–26 nosacīto cenu. M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Ferdinanda Grīniņa ielā 6–8 nosacīto cenu. M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā  11–27 nosacīto cenu. M.Egmanis
20. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1–12 nosacīto cenu. M.Egmanis
21. Par dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 53–72 nosacīto cenu. M.Egmanis
22. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 19–35 nosacīto cenu. M.Egmanis
23. Par nekustamā īpašuma Uliha ielā 36 izsoli. M.Egmanis
24. Par dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 35/37–23 domājamo daļu izsoli. M.Egmanis
25. Par nekustamā īpašuma Piltenes ielā 1–2N atkārtotu izsoli. M.Egmanis
26. Par dzīvokļa īpašuma Pīlādžu ielā 33–5 atkārtotu izsoli. M.Egmanis
27. Par dzīvokļa īpašuma Pīlādžu ielā 33–6 atkārtotu izsoli. M.Egmanis
28. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 21–38 atsavināšanu. M.Egmanis
29. Par dzīvokļa īpašuma Imantas ielā 10–3 atsavināšanu. M.Egmanis
30. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 76/80–34 atsavināšanu. M.Egmanis
31. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 13–13 atsavināšanu. M.Egmanis
32. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1–44 atsavināšanu. M.Egmanis
33. Par nekustamo īpašumu Ģenerāļa Baloža ielā 49 un Ģenerāļa Baloža ielā 53 atsavināšanu. M.Egmanis
34. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. M.Egmanis
35. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10–51 atsavināšanu. M.Egmanis
36. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 9–10 atsavināšanu. M.Egmanis
 
Komitejas priekšsēdētājs J.Vilnītis