Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 13.augustā pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. A.Kļaveniece

2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.septembra lēmumam Nr.345 "Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas uzsākšanu". A.Kļaveniece

3. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 21.maija lēmumā Nr.217/8 "Par projektu "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē"". K.Lukošjus

4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.467 "Par projektu "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana"". Z.Pomerance

5. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. I.Lapiņa

6. Par grozījumiem pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija" nolikumā. U.Novickis

7. Par grozījumu Liepājas pilsētas būvvaldes nolikumā. A.Kulvanovska

8. Par aizvietotājizpildes noteikšanu Peldu ielā 59, Liepājā. A.Kudrēviča

9. Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ķēžu ielā 6, Liepājā. A.Kudrēviča

10. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala daļai Meldru ielā 8, Liepājā. M.Egmanis

11. Par piekrišanu.  M.Egmanis

12. Par apmaiņas zemes fondu. M.Egmanis

13. Par starpgabalu (Parka iela 6, Liepāja).  M.Egmanis

14. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10-12 atsavināšanu.  M.Egmanis

15. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 11-27 atsavināšanu.  M.Egmanis

16. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 21-48 atsavināšanu.  M.Egmanis

17. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 40-44 atsavināšanu.  M. Egmanis

18. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-38 atsavināšanu.  M.Egmanis

19. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1-19 atsavināšanu.  M.Egmanis

20. Par dzīvokļa īpašuma Kuldīgas ielā 38-6 atsavināšanu. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs V.Vitkovskis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 13.augustā pulksten 12.
 
(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija" nolikumā. U.Novickis

2. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu. T.Ziemele

3. Par atbalstu izmēģinājumprojektam "Mentora pakalpojums sociālā riska jauniešiem". L.Krasovska

4. Pārskats par Dzīvokļu komisijas darbu 2020.gada 1.pusgadā. M.Tīdens

5. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana". K.Balode

6. Par Liepājas pilsētas simboliku. K.Balode

7. Par lēmuma atcelšanu.  A.Mickus

Komitejas priekšsēdētājs H.Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 13.augustā pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumu 2018.gada 22.novembra nolikumā Nr.39 "Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs" nolikums. Z.Pomerance

2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.467 "Par projektu "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana". Z.Pomerance

3. Par naudas balvas piešķiršanu. Z.Pomerance

Komitejas priekšsēdētājs A.Deksnis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 13.augustā pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu.
 A.Kļaveniece

2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.septembra lēmumam Nr.345 "Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas uzsākšanu". A.Kļaveniece

3. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 21.maija lēmumā Nr.217/8 "Par projektu "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē"".  K.Lukošjus

4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.467 "Par projektu "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana"".Z.Pomerance

5. Par aizvietotājizpildes noteikšanu Peldu ielā 59, Liepājā. A.Kudrēviča

6. Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ķēžu ielā 6, Liepājā. A.Kudrēviča

7. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 9-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

8. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-29 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

9. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56-56 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

10. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56-112 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

11. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-35 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

12. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-50 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

13. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-49 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

14. Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-41 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

15. Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-127 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

16. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 16-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

17. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 3-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

18. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 7-68 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis

19. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10-12 atsavināšanu. M.Egmanis

20. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 11-27 atsavināšanu. M.Egmanis

21. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-38 atsavināšanu. M.Egmanis

22. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 40-44 atsavināšanu. M.Egmanis

23. Par dzīvokļa īpašuma Kuldīgas ielā 38-6 atsavināšanu. M.Egmanis

24. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 21-48 atsavināšanu. M.Egmanis

25. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1-19 atsavināšanu. M.Egmanis

26. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56-10 atkārtotu izsoli. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs J.Vilnītis