Aizvadītajā domes sēdē ceturtdien, 10.decembrī, tika apstiprināti grozījumi šā gada budžetā, kā arī nākamā gada budžets. Opozīcija balsoja "pret".

Balsotāji bija četri, jo piektais opozīcijas deputāts Ģirts Kronbergs piedalījās starpvaldību komisijas "Baltkrivija – Latvija" sēdē Daugavpilī.

Kā portālam skaidroja deputāts Jānis Vilnītis "pret" grozījumiem 2015.gada budžetā balsojuši, jo "cipari nesakrita":

"Cipari, ko mēs kā deputāti saņemam, nesakrīt ar cipariem, kas ar atsauci uz Liepājas domi 2014.gada decembrī atspoguļoti "Dienas Biznesa" publikācijā. Seska kungs "Dienas Biznesā" sniedz vienu informāciju, un pilnīgi citu informāciju es izvilku no deputātiem izsniegtajiem materiāliem. Arī prezentācijā, ko domes sēdē parādīja Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs, cipari atšķiras ļoti būtiski. Es nevaru balsot par to, kur ir tik liela ciparu atšķirība. Plus vēl lielie tēriņi par koncertzāli "Lielais dzintars" un sabiedrisko transportu".

Savukārt, runājot par pilsētas budžeta projektu 2016.gadam, ko Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs nosauca par "uzturēšanas budžetu", galvenie iebildumi opozīcijai ir pret to, ka tik maz līdzekļu atvēlēti pilsētas attīstībai:

"Budžetā ļoti maza ir tā sadaļa, kas vērsta uz pilsētas attīstību, uz ekonomisko aktivitāti. Iedzīvotāju skaits krītas, bet ieņēmumi pieaug tāpēc, ka nodokļu lielums pieaug! Savukārt, ja skatāmies ekonomisko aktivitāti, tad mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts ir 60 000 eiro, apmēram tik, cik vienam koncertam! Tāpat pašvaldības dzīvokļu remontiem – Fricbergs teica 116 tūkstoši, bet faktiski tieši remontiem ir paredzēti 80 000 eiro. Tas ir ļoti maz, un es zinu, ka rinda uz dzīvokļiem ir ļoti liela, bet dzīvokļu trūkst, turklāt tie ir ļoti sliktā stāvoklī. Tā ir ļoti liela problēma, ka mēs nevaram iedot normālu dzīvokli – daudz ģimenes man ir teikušas, ka ir gatavas maksāt īri, bet šajā situācijā, kad dzīvokļu nav, spiestas atstāt Liepāju."

Kā uzsvēra Vilnītis, lai arī it kā "mazi jautājumi", tie tomēr ir ļoti svarīgi pilsētas attīstībai, ekonomiskās aktivitātes veicināšanai: "Tas ir kā "Mērnieku laikos" – mēs uzsaucam kāpostzupu un miestiņu, jo tad visi ir priecīgi, bet mēs nerisinām lielas problēmas..."

Uzziņa
Budžets 2016.gadam tiek virzīts apstiprināšanai pirms līdzekļu atlikuma uz gada sākumu precizēšanas, tādēļ finansējums investīciju projektiem un pasākumiem tiks izskatīts 2016.gadā.

2016.gada budžeta projektā iekļautais finansējums nodrošinās pašvaldības budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumus un neatliekamus izdevumus, kam līdzekļi nepieciešami gada pirmajos mēnešos.

Diferencētai atlīdzības fonda palielināšanai par 3–6% sakarā ar minimālās algas kāpumu no 360 uz 370 eiro papildus nodrošināts finansējums 632 508 eiro.

Budžeta projektā nodrošināts finansējums sporta un kultūras pasākumiem, izvērtējot to aktualitāti un lietderību pilsētas ekonomiskās situācijas uzlabošanā, SIA "Aviosabiedrība", lai sagatavotu lidostu akreditācijai atbilstoši starptautiskajām prasībām un veiktu akreditāciju.

2016.gada pamatbudžeta izdevumi tiek plānoti 64 887 777 eiro apmērā, t.sk.:
valsts budžets – 10 808 108 eiro
pašvaldības pamatbudžets – 46 386 899 eiro, t.sk. 3 210 497 eiro kredīta pamatsummu dzēšanai un 100 000 eiro ieguldījumam SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" pamatkapitālā.
maksas pakalpojumi 7 692 770 eiro.

Izdevumi tiks nodrošināti no plānotajiem ieņēmumiem eiro 65 555 039 apmērā, un kredītlīdzekļu piesaistes 52 405 eiro projektam "PII "Margrietiņa" ēku atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Siļķu ielā 16a – 1.un 1.d kārta".

Budžeta ieņēmumu lielāko daļu – 53,3% sastāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, 5,4% – nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi, 27,6% – valsts mērķdotācijas (t.sk. dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 7 258 368 eiro vai 11,1%), 12,9% – budžeta iestāžu ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi.

Atlikums uz gada beigām tiek plānots 719 667 eiro apmērā.

Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi plānoti 4 024 870 eiro apmērā, izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem – 100 281 eiro.
(Avots:Liepājas dome)