Tā ceturtdien, 3.decembrī, Finanšu komitejas sēdē par 2016.gada Liepājas budžetu izteicās tā sastādītājas – Finanšu pārvaldes – vadītājs Ronalds Fricbergs.

Salīdzinot ar šo gadu, Liepājas pilsētas pašvaldības budžets 2016.gadam tiek plānots par aptuveni pieciem miljoniem eiro lielāks, taču tas sagatavots ar piesardzīgu rezervi, ņemot vērā grūti prognozējamo pilsētas ekonomiskās situācijas attīstību nākamgad, portālu informēja Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos Andrejs Rjabcevs.

Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā 2016.gadam ieņēmumi tiek plānoti 54 439 907 eiro apmērā, tajā skaitā plānota arī kredītlīdzekļu piesaiste 52 405 eiro apmērā pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" ēku atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai. Lielākā daļa jeb gandrīz 64% no plānotajiem ieņēmumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi, 7% ir nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi, 15%  – valsts mērķdotācijas, Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums un pašvaldības saņemtie maksājumi par izglītības pakalpojumiem, bet vēl 14% – ieņēmumi par maksas pakalpojumiem.

Kā deputātiem Finanšu komitejas sēdē skaidroja pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs, ieņēmumu palielinājums nākamā gada budžetā par aptuveni pieciem miljoniem eiro galvenokārt skaidrojams ar to, ka valstī tiek ieviests jauns finanšu izlīdzināšanas mehānisms. Vienlaikus Fricbergs norādīja: kopš nedienas piemeklējušas lielāko pilsētas ražojošo uzņēmumu "KVV Liepājas metalurgs", pašvaldība savus izdevumus plāno ļoti piesardzīgi un ar zināmu rezervi.

Kā norāda Rjabcevs, pilsētas budžeta izdevumu sadaļa nākamajam gadam tiek plānota 54 439 907 eiro apmērā, izlietojot šos līdzekļus galvenokārt pašvaldības budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu un neatliekamo izdevumu segšanai. Finansējums lielākiem investīciju projektiem un dažādām jaunām iniciatīvām parasti tiek izskatīts tikai jaunā budžeta gada sākumā, kad ir precīzi zināms līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada.

Pēc Fricberga teiktā, nākamā gada budžeta projektā "pilnā apmērā" nodrošināts finansējums sportam un kultūrai. Vairāk nekā viena miljona eiro apmērā atvēlēts sporta pasākumiem un 835 000 eiro – kultūras aktivitātēm, izvērtējot to aktualitāti un lietderību pilsētas ekonomiskās situācijas uzlabošanā.

Pašvaldība arī ieplānojusi 650 000 eiro "Lielā dzintara" uzturēšanai, taču tā ir tikai daļa nepieciešamās summas. Kopumā koncertzāles saimnieciskais budžets gadā, pēc Fricberga sacītā, ir ap 1,4 miljoniem eiro. Šobrīd neesot skaidrs, cik ieņems pati koncertzāle, kā arī – cik varētu izmaksāt elektrības patēriņš un citi vajadzības.

Tāpat budžetā paredzēti līdzekļi 390 000 eiro apmērā Liepājas lidostas akreditācijai atbilstoši starptautiskajām prasībām, kā arī citiem mērķiem.

Pašvaldības 2016.gada budžeta projekts šodien apstiprināts domes Finanšu komitejā, bet tas vēl būs jāizskata Liepājas domes sēdē, kas notiks nākamceturtdien, 10.decembrī.