SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" (LOC) valdes priekšsēdētājs Gatis Griezītis savā ienākumu deklarācijā par 2015.gadu norādījis, ka ienākumus guvis tikai no algas.

Griezītis deklarējis arī citus amatus: SIA "Olimpiskais centrs" Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, Liepājas domes projekta koordinators, Latvijas Olimpiskās komitejas Reģionālo programmu komisijas loceklis, mednieku klubu "Pauzeri" un "Īve", kā arī biedrības "Mēs dabai-daba mums" valdes loceklis.

Griezīša īpašumā pērn bijuši divi dzīvokļi Liepājā, kā arī zeme un ēkas Dunalkas pagastā, 1984.gada izlaiduma BMW 3181 un traktors 1989.gada traktors T-16M.

Griezītis deklarējis gan skaidras naudas uzkrājumus – 25 000 eiro un 1400 ASV dolāru, kas ir tādi paši kā 2014.gadā, gan bezskaidras naudas uzkrājumus –  59 708,48 eiro (2014.gadā – 50 632,33).

Ienākumus LOC valdes priekšsēdētājs guvis, tikai saņemot algu  Liepājas domē – 20 485, 22 eiro un  SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" –    33 850,29 eiro.

Deklarētas arī parādsaistības, kuru apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas – 58 598,43 eiro (2014.gadā – 61 530,22).