Pēc Liepājas domes pasūtījuma SIA "Latvijas Fakti" februārī veikusi sabiedriskās domas izpēti, ar kuru žurnālistus iepazīstināja aprīļa beigās.


Telefonintervijā aptaujāts 401 iedzīvotājs vecumā no 18 līdz 74 gadiem.


Viens no aptaujas jautājumiem veltīts deputātu darba vērtējumam. Aptaujas veicēja secinājums ir, ka,


"līdzīgi kā 2019. gada, arī šogad visu Liepājas pilsētas domes deputātu darbība tika vērtēta biežāk pozitīvi, nekā kritiski".

Vienīgie, kuru darbību spēja novērtēt vairākums respondentu, kā arī pārliecinoši pozitīvāk vērtētie pilsētas domes deputāti ir: Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis – pozitīvi vērtēja 53%, kritiski – 11% respondentu, reitings – 42 punkti (+10 salīdzinājumā ar 2019. gadu.); Uldis Sesks – pozitīvi vērtēja 57%, kritiski – 25% respondentu, reitings – 32 punkti (+1 salīdzinājumā ar 2019. gadu).


Nākamās vietās pozitīvāk vērtēto (reitings 14 –18 punkti) Liepājas domes deputātu sarakstā ieņem Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helvijs Valcis, Modris Šveiduks, Vilnis Vitkovskis, Māris Verpakovskis.