Liepājas domes sēdes darba kārtība 23.janvārī pulksten 12.

(Nr., jautājums)
1. Par grozījumu 2017.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā".  U.Sesks

2. Par Jaunatnes lietu komisijas sastāvu un nolikumu. A.Deksnis

3. Par grozījumiem Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā. G.Ansiņš

4. Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra nolikumā Nr.4 "Liepājas pilsētas domes Vides aizsardzības fonda komisijas nolikums". G.Ansiņš

5. Par "Zinātnes un izglītības inovāciju centrs" darbības stratēģijas apstiprināšanu. L.Matisone

6. Par grozījumiem 2019.gada 17.oktobra lēmumā Nr.375 "Par EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovāciju centri" īstenošanas projektu "Zinātnes un izglītības inovāciju centra attīstība Liepājā"". L.Matisone

7. Par Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2020.–2024.gadam. G.Ansiņš

8. Par grozījumu 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.5 "Par reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem". G.Ansiņš

9. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Liedaga vidusskola" direktoru. A.Deksnis

10. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams". E.Striks

11. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja". E.Striks

12. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS". E.Striks

13. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS". E.Striks

14. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS".  U.Sesks

15. Par zemesgabala Jūrmalas parks 7 nomu. G.Ansiņš

16. Par būvju nojaukšanu. M.Šveiduks

17. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. M.Šveiduks

18. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15–29 atsavināšanu. L.Matisone

19. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27–42 atsavināšanu. L.Matisone

20. Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 18–6 atsavināšanu. L.Matisone

21. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5–24 atsavināšanu. L.Matisone

22. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8–48 atsavināšanu. G.Skorobogatova

23. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 13–34 atsavināšanu. G.Skorobogatova

24. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53–2 atsavināšanu. G.Skorobogatova

25. Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 16–7 atsavināšanu. G.Skorobogatova

26. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 9–5 izsoles rezultātu apstiprināšanu. E.Striks

27. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu. E.Striks

28. Par dzīvokļa īpašuma Ludviķa ielā 23–5 izsoles rezultātu apstiprināšanu. E.Striks

29. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 11–12 izsoles rezultātu apstiprināšanu. E.Striks

30. Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37–8 izsoles rezultātu apstiprināšanu. E.Striks

31. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–18 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Šveiduks

32. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26–13 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Šveiduks

33. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57–4A izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Šveiduks

34. Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 49–4 izsoles rezultātu apstiprināšanu. L.Matisone

35. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33–6 izsoli. L.Matisone

Domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis