Domes sēde notiek 25.janvārī pulksten 12 Rožu ielā 6, 226.telpā.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA
(Jautājums, ziņo)

1. Par projektu "Tiecoties uz digitalizāciju un iedzīvotāju aktīvu iesaisti – Liepāja gūst pieredzi no Gavas un Tamperes (Striving for digitalization and active citizen engagement – Liepāja learns from Gava and Tampere)". S. Roga
2. Par ziedojumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam. S. Roga
3. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības programmu 2024.-2027. gadam. H. Valcis
4. Par Liepājas Liedaga vidusskolas direktoru. G. Ansiņš
5. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu "Sauleszaķis", "Liesmiņa" un "Margrietiņa" apvienošanu. G. Ročāns
6. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu "Gulbītis" un "Gailītis" apvienošanu. M. Šveiduks
7. Par Liepājas Ezerkrasta sākumskolas pievienošanu Liepājas Raiņa vidusskolai. S. Roga
8. Par Liepājas Dzintara vidusskolas izglītības pakāpes maiņu. V. Vitkovskis
9. Par Liepājas Kultūras pārvaldes nolikumu. J. Vozņesenskis
10. Par Liepājas bāriņtiesas nolikumu. H. Valcis
11. Par Liepājas pašvaldības policijas nolikumu. G. Ročāns
12. Par atsevišķu Liepājas pašvaldības domes saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. G. Ansiņš
13. Par izmaiņām atsevišķu komisiju sastāvos. G. Ansiņš
14. Par LSEZ SIA "DG Termināls" paredzētās darbības daļēju akceptu. U. Hmieļevskis
15. Par kolektīvo iesniegumu. G. Ansiņš
16. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu kustamās mantas atsavināšanas otrajai izsolei. U. Sesks
17. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Dzintaru ielā 91-42, Liepājā. U. Lipskis
18. Par nekustamo īpašumu Meldru ielā 10. U. Hmieļevskis
19. Par zemes vienības Brīvības ielā 180 nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. V. Vitkovskis
20. Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. V. Vitkovskis
21. Par zemesgabala Roņu ielā, blakus  nekustamajam īpašumam Roņu ielā 8A, daļas iznomāšanu. G. Ročāns
22. Par zemesgabala Cukura ielā, pretī nekustamajam īpašumam Cukura ielā 27, daļas iznomāšanu. G. Ročāns
23. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Cukura ielā 1A, Liepājā cenas apstiprināšanu. U. Lipskis
24. Par nekustamo īpašumu Krūmu ielā 65 un Krūmu ielā 65A-13N atsavināšanu. S. Roga
25. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14-16 atsavināšanu. L. Rjazanova
26. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-71 atsavināšanu. U. Lipskis
27. Par dzīvokļa īpašuma Kaktu ielā 16-6 atsavināšanu. U. Lipskis
28. Par dzīvokļa īpašuma Vānes ielā 3-47 atsavināšanu. U. Lipskis
29. Par atsevišķu domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. M. Lapsa
30. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-5A ceturtajai izsolei. J. Vilnītis
31. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Zemgales ielā 7 izsolei. U. Sesks
32. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Zemgales ielā 17 izsolei. D. Bluķe
33. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu zemes starpgabala Alejas ielā 27A izsolei. D. Bluķe

Priekšsēdētājs G. Ansiņš

Sēde būs skatāma tiešsaistē ŠEIT: