Pirmdiena, 8.augusts
17.00 Administratīvā komisija, tiešsaistē.

No 8. līdz 21.augustam Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis atradīsies atvaļinājumā.

Otrdiena, 9.augusts
11.00 Sociālā dienesta vadība tiksies ar Kurzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas projekta "Kurzeme visiem" vadītājiem, lai pārrunātu projekta aktualitātes Liepājā.

12.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies piemiņas zīmes atklāšanā Liepājas jahtu ostas piestātnē, kur simboliski atjaunoja Latvijas Jūras spēkus.

15.00 Izglītības komisija, tiešsaistē.

Trešdiena, 10.augusts
11.00 Publisku izklaides un svētku iesniegumu izskatīšanas komisija, Rožu iela 6, 226. telpa.

11.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš Rīgā piedalīsies valstspilsētu domju priekšsēdētāju kopsapulcē Latvijas lielo pilsētu asociācijā.

13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija.

13.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš Liepājas pārstāvniecībā Rīgā sveiks Mākslīgā intelekta talantu programmas absolventus.

14.00 Iepirkumu komisija, Rožu iela 6, 207. telpa.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, elektroniska saziņa.

Ceturtdiena, 11.augusts

10.30 Pilsētas attīstības komiteja, tiešsaistē un klātienē.

12.00 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, tiešsaistē un klātienē.

13.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja, tiešsaistē un klātienē.

14.00 Finanšu komiteja, tiešsaistē un klātienē.

16.00 Dzīvokļu komisija, tiešsaistē.

Piektdiena, 12.augusts
Liepāja uzņems kruīza kuģi "Seven Seas Splendor", kas devies ceļā no Anglijas.

Aktuālā informācija par atbalstu Ukrainai
Paldies liepājniekiem, kuri iesaistās palīdzības sniegšanā ukraiņiem. Svarīgi, lai mūsu palīdzība atbilstu ukraiņu vajadzībām un būtu koordinēta! Pašvaldība, valsts pārvaldes institūcijas un biedrības izveidojušas vienotu palīdzības sistēmu atbalsta sniegšanai Ukrainai un tās pilsoņiem. Plašāk: www.liepaja.lv/atbalsts-ukrainai

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.  
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Sakarā ar iekārtu nolietojumu un drošības riskiem ir slēgts Jūrmalas parkā esošais skeitošanas laukums līdz šogad plānotajai pārbūvei un paplašināšanai.
5. Strādā Pludmales glābšanas dienests.
6. Turpināsies darbi pilsētas apstādījumos – to kopšana, laistīšana, ravēšana, zālienu pļaušana, krūmu apcirpšana, atvašu izgriešana un citi darbi.
7. Turpināsies ielu asfalta segumu uzturēšanas darbi (bedrīšu remonts).
8. Turpināsies Kārklu ielas iekškvartāla posma izbūve pie Kārklu 6.
9. Turpināsies Slimnīcas ielas iekškvartāla brauktuves gar zemesgabaliem Slimnīcas ielā 11 un 13.
10. Turpināsies Siļķu ielas iekškvartāla brauktuves gar zemesgabalu Siļķu ielā 18 seguma atjaunošana.
11. Turpināsies Celmu ielas iekškvartāla brauktuves gar zemesgabalu Celmu ielā seguma atjaunošana.
12. Turpināsies Bārtas ielas pārbūve posmā no Vidusceļa ielas līdz Strautu ielai. Būvprojekts paredz grants seguma pārbūvi, izbūvējot dabīgā akmens bruģa segumu 70 m garā posmā, lietus kanalizāciju, ūdensvadu un sadzīves kanalizāciju.
13. Turpināsies būvdarbi objektā "Daugavas ielas iekškvartāla brauktuve posmā no Mirdzas Ķempes ielas līdz zemesgabalam Daugavas ielā 15"
14. Turpināsies gājēju pārejas ierīkošana Flotes ielā.
15. Turpināsies gājēju pārejas izbūve Krūmu un Siļķu ielās.
16. Turpināsies būvdarbi objektā "Sakņu ielas pārbūve un stāvvietu izbūve posmā no Lapu līdz Ziedu ielai".
17. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu "Liepājas pilsēta". Mobilo lietotni var bez maksas lejupielādēt Google Play vai AppStore veikalos.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.