Pirmdiena, 6.marts
9.00 Reliģisko lietu komisija, Rožu iela 6, 226. telpā.

15.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies piemiņas pasākumā Liepājas Ziemeļu kapsētā, lai cildinātu pulkveža Oskara Kalpaka veikumu Latvijas bruņoto spēku izveidošanā un viņa nopelnus Latvijas valsts tapšanā un nosargāšanā.

17.00 Administratīvā komisija, tiešsaistē.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga piedalīsies Ekonomikas ministrija organizētā starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē par Ministru kabineta noteikumu projektu "[..] 1.2.3.1. pasākuma "Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanas noteikumi”".

6.martā stājas spēkā izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos, kas paredz palielināt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Vairāk: www.liepaja.lv/liepaja-palielinats-ienakumu-slieksnis-maznodrosinata-statusa-iegusanai/

No 6.marta saistībā ar ielas pārbūvi tiks slēgta satiksme Muitas ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Matrožu ielā 2. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgi! Vairāk:
www.liepaja.lv/slegs-satiksmi-muitas-ielas-posma/

Otrdiena, 7.marts
9.30 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Gunāra Ansiņa.

13.00. Pensionāru dienas centrā Klaipēdas ielā 96a Starptautiskajai sieviešu dienai veltīta Imanta Ziedoņa dzejas un no tās radītās mūzikas pēcpusdiena “Bez mīlestības nedzīvojiet!

15.00 Liepājas Neredzīgo biedrības 2. stāvā, Ganību ielā 197/205, norisināsies Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 komandas sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo biedrību organizētais izglītojošs seminārs par iekļaujošas vides nodrošināšanu pasākumu organizēšanā. Aicinājums pieteikties šeit.

15.00 Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) pārstāvji apmeklēs Sociālo dienestu, lai pārrunātu izmēģinājumprojekta “Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem” aktualitātes.

Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Salvja Rogas.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga piedalīsies biedrības "Latvijas Digitālais akselerators" sēdē.

7.03.-9.03 Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Sintija Pusaudze prezentēs Liepāju un Dienvidkurzemes novadu kā izcilu tūrisma galamērķi starptautiskajā tūrisma izstādē un kontaktbiržā "ITB Berlin".

Trešdiena, 8.marts
11.00 Publisku izklaides un svētku iesniegumu izskatīšanas komisija, Rožu iela 6, 226. telpā.

13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā.

14.00 Iepirkumu komisija, tiešsaistē.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, elektroniskā saziņā.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga apmeklēs uzņēmumu, kas izgatavo dizaina mēbeles SIA "CNCart"

Ceturtdiena, 9.marts
10.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies Budžeta komisijas sēdē.

11.00 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciāliste Brigita Dreiže piedalīsies Pašvaldību reemigrācijas koordinatoru sanāksmē/ seminārā, tiešsaistē.

15.30 Dzīvokļu komisija, tiešsaistē.

18.00 Ikviens interesents aicināts uz bezmaksas kiberdrošības meistarklasi, kuru vadīs jomas pārzinātājs Kristaps Kozlovskis un kiberdrošības praktiķis Ričards Jansons. Meistarklasi organizē Digitālo inovāciju parks kopā ar IT kopienu Liepaja TechGirls. Tā būs unikāla iespēja vērot praktiskus paraugdemonstrējumus un iegūt vērtīgu informāciju par drošību digitālajā vidē. Vairāk: www.liepaja.lv/aicina-pieteikties-kiberdrosibas-meistarklasei-liepaja/

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga uzstāsies inovāciju un līderības konferencē “Solis nākotnē 2023”

Piektdiena, 10.marts
Lai stiprinātu Liepājā esošo nevalstisko organizāciju (NVO) kapacitāti un veicinātu iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību dažādos pilsētai būtiskos attīstības procesos, Liepājas valstspilsētas pašvaldība aicina biedrības un nodibinājumus pieteikt savu dalību NVO izaugsmes inkubatorā. Pieteikumi tiks pieņemti līdz 12.martam.
Vairāk: www.liepaja.lv/biedribas-aicinatas-pieteikt-savu-dalibu-nvo-izaugsmes-inkubatora/

Lai veicinātu dabas teritoriju ilgtspēju un aizsardzību, kā arī vērstu sabiedrības uzmanību uz klimata pārmaiņu mazināšanu, iedzīvotāji starptautiska projekta ietvaros aicināti aizpildīt aptauju par vides un klimata jautājumiem Liepājā: www.liepaja.lv/aicina-izteikt-vertejumu-par-vides-un-klimata-jautajumiem-liepaja/

Noderīga informācija:
• Aicinām autovadītājus iepazīties ar aktuālajiem satiksmes ierobežojumiem satiksmes organizācijas izmaiņu kartē.
• Liepājas pilsētas pašvaldība 2023. gadā izsludinās vairākus projektu konkursus uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī iedzīvotājiem nekustamā īpašuma sakārtošanā, izglītības, sporta un kultūras jomās. Informācijai var sekot līdzi: www.liepaja.lv/lidzfinansejuma-iespejas/
• Saistošo noteikumu projekti un tam pievienoto paskaidrojuma raksti nodoti sabiedrības viedoklim, plašāk: www.liepaja.lv/saistoso-noteikumu-projektu-apspriesana/
• Pašvaldība, valsts pārvaldes institūcijas un biedrības izveidojušas vienotu palīdzības sistēmu atbalsta sniegšanai Ukrainai un tās pilsoņiem. Plašāk: www.liepaja.lv/atbalsts-ukrainai

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Ja laikapstākļi atļaus, Liepu ielā turpināsies koku (Krimas liepu) vainagu kopšana.
5. Imantas ielā, posmā no Neatkarības rotas ielas līdz Studentu rotas ielai, turpināsies ietves izbūves darbi. Būvdarbu veicējs SIA "A-Land".
6. Būvobjektā Vidusceļu ielā, kur uzsākta brauktuves pārbūve posmā no Pļavu līdz Ganību ielai, noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Būvprojekts paredz inženierkomunikāciju izbūvi, ietvju izbūvi un grants seguma pārbūvi uz asfalta segumu. Būvdarbu veicējs SIA "A-Land".
7. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
8. Diennakts režīmā strādā Ziemas dienests.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt vai rakstīt Whatsapp pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu “Liepājas pilsēta”. Mobilo lietotni var bez maksas lejupielādēt Google Play vai AppStore veikalos.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.