Pirmdiena, 5.decembris
9.00 Reliģisko lietu komisija, Rožu iela 6, 226. telpa.

17.00  Administratīvā komisija, tiešsaistē.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga piedalīsies biedrības "Latvijas Digitālais akselerators" sēdē.

Sociālā dienesta darbinieki, kuri aktīvi darbojās labdarības iniciatīvas īstenošanā Liepājā,  apzinot bērnu Ziemassvētku sapņus, piedalīsies “Laimas labdarības namiņa” otrās desmitgades sākuma Pateicības pēcpusdienā “Šokolādes muzejā”.

Liepājas pašvaldība līdz 12.decembrim rīko sabiedrisko apspriešanu, aicinot iedzīvotājus ieteikt priekšlikumus jaunas ielas nosaukumam, kas tiek būvēta starp esošo bērnudārzu “Dzintariņš” un topošo bērnudārzu Liedaga ielā 6. Lasīt vairāk.

Līdz 15.decembrim Liepājā deklarētās ģimenes ar bērniem, kuras audzina četrus un vairāk bērnus, bērnus invalīdus un aizbildnībā esošus bērnus, var pieteikties Sociālajā dienestā svētku pabalsta  saņemšanai Ziemassvētkos. Lasīt vairāk.

Līdz 22.decembrim norisinās Klaipēdas ielas 138 teritorijas lokālplānojuma publiskā apspriešana. Izstrādātā plānojuma galvenais mērķis ir radīt priekšnoteikumus sabalansētas dzīvojamās un publiskās apbūves attīstībai, paredzot gan mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamo ēku, gan pakalpojumu objektu attīstības iespēju, vienlaicīgi nodrošinot rekreācijas iespējas tiešā mājokļu tuvumā. Uzzināt vairāk.

Klaipēdas ielas 138 teritorijas lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks video konferences režīmā 12.decembrī plkst. 17.00, izmantojot Zoom platformu, kā arī tiks pārraidīta Liepājas valstspilsētas Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju Zoom sarunai, aicinām līdz 11.decembra plkst. 12.00 reģistrēties, aizpildot elektronisku anketu: ej.uz/klaipedas138planojums

Otrdiena, 6.decembris
9.30 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Gunāra Ansiņa.

15.00 Izglītības komisija, tiešsaistē.

Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja tikšanās ar Vācijas tūrisma aģentūru.

Trešdiena, 7.decembris
11.00 Publisku izklaides un svētku iesniegumu izskatīšanas komisija, Rožu iela 6, 226. telpa.

13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija.

14.00 Iepirkumu komisija, attālināti.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, elektroniska saziņa.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalās 15. Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) sanāksmē Briselē, Beļģijā.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga piedalīsies Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga piedalīsies LTRK Kurzemes Biznesa kluba pasākumā "Latvijas ekonomika un uzņēmējdarbības vide – kur esam, uz kurieni dodamies". Pasākuma laikā tiks pasniegtas pateicības Liepājas tūrisma nozares uzņēmumiem, kas pretendē uz Eksporta un inovācijas balvu 2022.

Ceturtdiena, 8.decembris
9.00 Liepājas valstspilsētas domes vadība sveiks būvniekus topošās pirmsskolas izglītības iestādes Liedaga ielā 6 spāru svētkos.

9.30 Apstādījumu uzraudzības komisija, izbraukuma sēde.

16.00 Dzīvokļu komisija, tiešsaistē.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga kopā ar Sporta pārvaldes vadību apsekos sporta infrastruktūru: ledus halli, futbola halli un Daugavas stadionu.

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs piedalīsies Latvijas Tūrisma forumā.

Līdz 8.decembrim iedzīvotāji aicināti izteikt priekšlikumus par Jaunliepājas daļas pie Tirdzniecības kanāla attīstību, savu viedokli brīvā formā izsakot, aizpildot elektronisku anketu: https://ej.uz/jaunliepaja.  

Piektdiena, 9.decembris

11.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies Valsts policijas 104. gadadienas pasākumā Liepājas Latviešu biedrības namā.

14.30 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš iepazīšanās vizītē tiksies ar jaunajiem Liepājas ģimenes ārstiem.

16.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies NVO un brīvprātīgo godināšanas pasākumā Liepājas Olimpiskajā centrā, Tango zālē.

Aktuālā informācija par atbalstu Ukrainai
Paldies liepājniekiem, kuri iesaistās palīdzības sniegšanā ukraiņiem. Svarīgi, lai mūsu palīdzība atbilstu ukraiņu vajadzībām un būtu koordinēta! Pašvaldība, valsts pārvaldes institūcijas un biedrības izveidojušas vienotu palīdzības sistēmu atbalsta sniegšanai Ukrainai un tās pilsoņiem. Plašāk: www.liepaja.lv/atbalsts-ukrainai

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.  
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies apstādījumu kopšana – kritušo lapu savākšana parkos un skvēros, krūmu/dzīvžogu apcirpšana, labiekārtojuma inventāra atjaunošana un mazgāšana, citi darbi.
5. Notiks koku vainagu kopšana, koku zāģēšana un celmu frēzēšana.
6. Turpināsies ielu brauktuvju nomaļu tīrīšana no saslaukām un sanesumiem.
7. Turpināsies Vidusceļu ielas brauktuves pārbūve posmā no Pļavu līdz Ganību ielai. Notiek inženierkomunikāciju izbūve, ietvju izbūve un grants seguma pārbūve uz asfalta segumu. Būvdarbus veic SIA "A-Land".
8. Ir plānots pabeigt gājēju ietves izbūvi Ventspils ielā no Užavas līdz Miežu ielai. Būvdarbus veic SIA "A-Land".
9. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
10. Diennakts režīmā strādā Ziemas dienests.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt vai rakstīt Whatsapp pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu “Liepājas pilsēta”. Mobilo lietotni var bez maksas lejupielādēt Google Play vai AppStore veikalos.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.