Pirmdiena, 21.novembris
17.00 Administratīvā komisija, tiešsaistē.

No 21.novembra sāks darboties sveču gatavošanas darbnīca Ukrainas karavīriem, Klaipēdas ielā 4. Vairāk: https://www.liepaja.lv/aicina-uz-svecu-izgatavosanu-ukrainas-aizstavjiem/.

Līdz 8. decembrim iedzīvotāji aicināti izteikt priekšlikumus par Jaunliepājas daļas pie Tirdzniecības kanāla attīstību, savu viedokli brīvā formā izsakot, aizpildot elektronisku anketu: https://ej.uz/jaunliepaja.  

Liepājas pašvaldība līdz 12. decembrim rīko sabiedrisko apspriešanu, aicinot iedzīvotājus ieteikt savus priekšlikumus jaunas ielas nosaukumam, kas tiek būvēta starp esošo bērnudārzu "Dzintariņš" un topošo bērnudārzu Liedaga ielā 6. Lasīt vairāk.

Līdz 15. decembrim Liepājā deklarētās ģimenes ar bērniem, kuras audzina četrus un vairāk bērnus, bērnus invalīdus un aizbildnībā esošus bērnus, var pieteikties Sociālajā dienestā svētku pabalsta  saņemšanai Ziemassvētkos.

Otrdiena, 22.novembris

9.30 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Gunāra Ansiņa un domes priekšsēdētāja vietnieka Salvja Rogas.

16.00 Lai kopīgi atskatītos uz šogad paveikto Liepājas kultūras jomā, iepazīstinātu ar projekta "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" aktualitātēm, iezīmētu nākotnes plānus, satiktos ar nevalstiskā sektora pārstāvjiem un neatkarīgajiem radošo industriju pārstāvjiem, ikviens interesents aicināts uz tikšanos kultūras namā "Wiktorija". Pasākumā piedalīsies arī Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes vadība.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga piedalīsies biedrības "Latvijas Digitālais akselerators" valdes sēdē.

Trešdiena, 23.novembris

9.00 Transporta infrastruktūras komisija, tiešsaistē.

11.00 Publisku izklaides un svētku iesniegumu izskatīšanas komisija, Rožu iela 6, 226. telpa.

13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija.

14.00 Iepirkumu komisija, Rožu iela 6, 207. telpa.

14.30 Jauno vispārizglītojošo skolu pedagogu profesionālā pilnveide. Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs (422. kab.).

15.30 ZIIC meistarklase "Auduma somas apdruka". Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) Tehnoloģiju koprades telpa, Autoru ielā 4/6.

Kultūras lietu komisija, Peldu ielā 5, 2. stāva zāle.

Seminārs "Ziņu darbnīca" ar Ansi Bogustovu, Klaipēdas ielā 4. Vairāk: www.liepaja.lv/aicinajums-uz-pasakumu-zinu-darbnica/.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, elektroniska saziņa.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga piedalīsies Liepājas Universitātes padomes sēdē.

Līdz 23.novembrim iedzīvotāji aicināti piedalīties publiskajā apspriešanā par četru koku ciršanu Slimnīcas ielā, lai varētu pilnvērtīgi izbūvēt šķeldas noliktavu, katlu māju un tam nepieciešamo infrastruktūru. Lasīt vairāk.

Ceturtdiena, 24.novembris

9.30 Apstādījumu uzraudzības komisija, izbraukuma sēde.

12.00 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju darba seminārs, PII "Kriksītis".

15.00 Seminārs projekta "PuMPuRS" koordinatoriem par aktualitātēm projektā. Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, 4. stāva zāle.

15.30 ZIIC meistarklase "Prāta spēles izgatavošana". Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) Tehnoloģiju koprades telpa, Autoru ielā 4/6.

15.30 Dzīvokļu komisija, tiešsaistē.

19.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies Andžila Remesa un Jura Raķa grāmatas "Karostas noslēpumu skartie" atklāšanas svētkos Hoijeres kundzes viesu namā.

Piektdiena, 25.novembris

11.00 Skolu direktoru seminārs. Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, 1. stāva zāle.

15.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš pasniegs Voldemāra Caunes balvas "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 245. gadskārtas konferences ietvaros (Promenādes viesnīcā, Hika zālē).

16.00 Tiks iedegts Adventa vainags Ganību ielā 135/141, pie Veco ļaužu dzīvojamās mājas. Pasākumā piedalīsies Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

17.00 Tiks iedegts Adventa vainags Krūmu un Siļķu ielas krustojumā.

No 25.novembra līdz 22. decembrim norisināsies Klaipēdas ielas 138 teritorijas lokālplānojuma publiskā apspriešana. Izstrādātā plānojuma galvenais mērķis ir radīt priekšnoteikumus sabalansētas dzīvojamās un publiskās apbūves attīstībai, paredzot gan mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamo ēku, gan pakalpojumu objektu attīstības iespēju, vienlaicīgi nodrošinot rekreācijas iespējas tiešā mājokļu tuvumā. Uzzināt vairāk.

Sestdiena, 26.novembris

18.00 Adventa laika ieskaņas koncerts Roma dārzā. Muzicēs Atis Auzāns. No plkst. 17.00 būs atvērtas darbnīcas. Ikviens varēs nākt un izgatavot sev Ziemassvētku rotājumu.

Svētdiena, 27.novembris
18.00 Pilsētas galvenās svētku egles atklāšana kopā ar Liepājas teātra aktieriem. Pasākumā piedalīsies Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Aktuālā informācija par atbalstu Ukrainai
Paldies liepājniekiem, kuri iesaistās palīdzības sniegšanā ukraiņiem. Svarīgi, lai mūsu palīdzība atbilstu ukraiņu vajadzībām un būtu koordinēta! Pašvaldība, valsts pārvaldes institūcijas un biedrības izveidojušas vienotu palīdzības sistēmu atbalsta sniegšanai Ukrainai un tās pilsoņiem. Plašāk: www.liepaja.lv/atbalsts-ukrainai

Komunālās pārvaldes plānotie darbi

1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.  
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies apstādījumu kopšana – ziemciešu, Rožu laukuma un citu puķu dobju stādījumu ieziemošana, kritušo lapu savākšana parkos un skvēros, zālienu pļaušana, krūmu/dzīvžogu apcirpšana, labiekārtojuma inventāra atjaunošana un mazgāšana, citi darbi.
5. Turpināsies koku vainagu kopšana un celmu frēzēšana.
6. Turpināsies ielu asfalta segumu uzturēšanas darbi (bedrīšu remonts, iesēdušos aku nomaiņa un izlīdzināšana).
7. Turpināsies Vidusceļu ielas brauktuves pārbūve posmā no Pļavu līdz Ganību ielai. Notiek inženierkomunikāciju izbūve, ietvju izbūve un grants seguma pārbūve uz asfalta segumu.
8. Turpināsies gājēju ietves izbūve Ventspils ielā no Užavas līdz Miežu ielai.
9. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
10. Diennakts režīmā strādā Ziemas dienests.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt vai rakstīt Whatsapp pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu "Liepājas pilsēta". Mobilo lietotni var bez maksas lejupielādēt Google Play vai AppStore veikalos.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.