Pirmdiena, 15.augusts
17.00  Administratīvā komisija, tiešsaistē.

17.30 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš apmeklēs PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas stīgu instrumentu ansambļa "Amber Strings" pateicības koncertu restorānā "Parka Paviljons".

Līdz 21.augustam Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis atrodas atvaļinājumā.

Otrdiena, 16.augusts
11.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies "Skola 2030" organizētās konferences "Mākslai ir nozīme" atklāšanā koncertdārzā "Pūt, vējiņi!".

15.30 Ģimenes un demogrāfisko lietu komisija, Rožu iela 6, 226. telpa.

16.–17.augustā Liepājā norisinās Izglītības konference "Mākslai ir nozīme" (Skola 2030). Informācija un programma: www.skola2030.lv/izglitibas-konference-makslai-ir-nozime

Trešdiena, 17.augusts
13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā.

14.00 Iepirkumu komisija, tiešsaistē.

Ceturtdiena, 18.augusts
10.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, izbraukuma sēde.

11.00 Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija, Rožu iela 6, 226. telpa.

12.00 Domes sēde, klātienē un tiešsaistē.

15.30 Dzīvokļu komisija, tiešsaistē.

18.augustā notiks vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktoru un pašvaldību izglītības speciālistu izglītības konference „Līdera loma izglītībā."  Radisson Blu Hotel Latvija, Rīgā.

Svētdiena, 21.augusts
11.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies 4. Vislatvijas Senioru sadziedāšanās svētku atklāšanā koncertdārzā "Pūt, vējiņi!".

Aktuālā informācija par atbalstu Ukrainai

Paldies liepājniekiem, kuri iesaistās palīdzības sniegšanā ukraiņiem. Svarīgi, lai mūsu palīdzība atbilstu ukraiņu vajadzībām un būtu koordinēta! Pašvaldība, valsts pārvaldes institūcijas un biedrības izveidojušas vienotu palīdzības sistēmu atbalsta sniegšanai Ukrainai un tās pilsoņiem. Plašāk: www.liepaja.lv/atbalsts-ukrainai

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.  
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Sakarā ar iekārtu nolietojumu un drošības riskiem ir slēgts Jūrmalas parkā esošais skeitošanas laukums līdz pārbūvei un paplašināšanai, kas ir uzsākta un jāpabeidz līdz rudenim.
5. Strādā Pludmales glābšanas dienests.
6. Turpināsies darbi pilsētas apstādījumos – to kopšana, laistīšana, ravēšana, zālienu pļaušana, krūmu un dzīvžogu apcirpšana, atvašu izgriešana, labiekārtojuma inventāra atjaunošana un citi darbi.
7. Turpināsies ielu asfalta segumu uzturēšanas darbi (bedrīšu remonts).
8. Turpināsies Kārklu ielas iekškvartāla posma izbūve pie Kārklu 6
9. Ir pabeigti Slimnīcas ielas iekškvartāla brauktuves gar zemesgabaliem Slimnīcas ielā 11 un 13 atjaunošanas darbi.
10. Ir pabeigta Siļķu ielas iekškvartāla brauktuves gar zemesgabalu Siļķu ielā 18 seguma atjaunošana.  
11. Ir pabeigta Celmu ielas iekškvartāla brauktuves gar zemesgabalu Celmu ielā seguma atjaunošana.  
12. Turpināsies Bārtas ielas pārbūve posmā no Vidusceļa ielas līdz Strautu ielai. Būvprojekts paredz grants seguma pārbūvi, izbūvējot dabīgā akmens bruģa segumu 70 m garā posmā, lietus kanalizāciju, ūdensvadu un sadzīves kanalizāciju.
13. Turpināsies Daugavas ielas iekškvartāla brauktuved posmā no Mirdzas Ķempes ielas līdz zemesgabalam Daugavas ielā 15 atjaunošana.
14. Sāksies Klaipēdas ielas iekškvartāla piebrauktuves zemesgabaliem Klaipēdas ielā 104, 104A un 104B atjaunošana.
15. Turpināsies gājēju pārejas ierīkošana Flotes ielā.
16. Turpināsies gājēju pārejas izbūve Krūmu un Siļķu ielās, Liepājā.
17. Turpināsies gājēju pārejas ierīkošana Lauku ielā, pie E. Tisē ielas.
18. Turpināsies Sakņu ielas pārbūve un stāvvietu izbūve posmā no Lapu līdz Ziedu ielai.
19. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu "Liepājas pilsēta". Mobilo lietotni var bez maksas lejupielādēt Google Play vai AppStore veikalos.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.