Pilsētas attīstības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas sēdēs atbalstīts lēmums iegādāties bijušo pirmskolas iestādes ēku Koku ielā 10.

Plānots, ka gada laikā varētu veikt atjaunošanas darbus un nodrošināt vietu bērnudārzā papildus aptuveni 200 bērniem, informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības, ja pilsētas teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas.

Ņemot vērā Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam un Liepājas pilsētas attīstības programmā 2015.–2020. gadam izvirzītās prioritātes un stratēģiskos mērķus, minētais īpašums ir būtisks, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi  saistībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu vietu nodrošināšanu Liepājas pilsētā reģistrētiem bērniem.

Izvērtējot bērnu skaitu Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu rindas reģistrā, plānoto uzņemamo bērnu skaitu pirmsskolas iestādēs un bērnu dzimstību Liepājā, secināts, ka aptuveni 400 bērniem trūkst vietu pirmsskolas izglītības iestādēs.

Izskatot dažādus scenārijus, lai risinātu konkrēto situāciju, kā operatīvākais un ekonomiski izdevīgākais risinājums tiek piedāvāts ierīkot bērnudārzu ēkā Koku ielā 10, kura kādreiz jau pildījusi pirmsskolas izglītības iestādes funkcijas. Ēkā plānots atvērt pirmsskolas izglītības iestādi ar 12 grupiņām, nodrošinātu vietu aptuveni 200 bērniem.

Gala lēmums par pirmpirkumu tiesību izmantošanu un īpašuma iegādi būs jāpieņem Liepājas pilsētas domei. Konkrētais nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 7 379 m2 platībā un divām ēkām. Bijušo bērnudārza teritoriju pārdod uzņēmums SIA "V.O.V.A." par kopējo summu 600 000 eiro.

2019. gada 3. aprīļa Izglītības komisijā, izskatot jautājumu par pirmsskolas izglītības iestāžu attīstību, tika definēti kritēriji nekustamā īpašuma iegādei pirmsskolas izglītības iestādes izveidošanai. Vērtējot īpašumus, tiek ņemts vērā, vai konkrētās ēkas un teritorijas iespējams pielāgot bērnudārza vajadzībām 12 mēnešu laikā, ēkā nav veiktas būtiskas konstrukcijas izmaiņas, infrastruktūra un teritorija ir labā tehniskā stāvoklī, īpašuma var izveidot ne mazāka kā astoņas bērnu grupas, ēkā var tikt nodrošinātas vietas ap 200 bērniem, ir iespējami zemāks pašvaldības finansiālais ieguldījums (viena kvadrātmetra izmaksas uz vienu bērnu).

Pēc šiem kritērijiem pašvaldība vadīsies arī turpmāk, lai izvērtētu piedāvātos privātos īpašumus, kuros kādreiz bijuši bērnudārzi.