Deputāti Liepājas domes sēdē ceturtdien,19.februārī, apspriedās un visai lielā vienprātībā pieņēma lēmumus piecdesmit darba kārtības jautājumos.

Svarīgākais no lēmumiem bija par no 2014.gada atlikušās naudas sadali – kā teica deputāts Jānis Vilnītis, piešķīrums pilnā apmērā ticis daudzām labām lietām, taču daudzām arī – tikai daļēji, un vēl kādām – nav ticis nemaz.

Tomēr šajā reizē opozīcijas deputāti (vienas deputātes no "Vilnīša komandas" – Lindas Matisones – nebija klāt, jo bija devusies komandējumā uz Maskavu) skaļi un kategoriski neiebilda nevienā jautājumā, arī apspriežot budžeta grozījumus un ilgstošo "strīdus ābolu" – maksas autostāvvietas.

Iespējams, sava nozīme bija arī tam, ka pirms sēdes kļuva zināms – mirusi domes priekšsēdētāja Ulda Seska māte.

Par budžeta grozījumos sadalītajām summām sk. šeit.

Opozīcijas deputāti akceptēja sagatavoto lēmumprojektu par izmaiņām saistošajos noteikumos par maksas autostāvvietām (noapaļoti tarifi: par 20 minūtēm – 0,30 eiro, stundas maksa – 0,50 eiro, atļauja divās vietās stāvēt bez maksas 30 minūtes u.c.).

Lai gan mūsu rosinātajā jautājumā priekšlikumi par izmaiņām nav tieši tādi, kādus gribējām, tomēr šis nav svarīgākais jautājums, lai iebilstu, atzina Vilnītis.

Tika ņemts vērā opozīcijas iebildums, ka nevis hibrīdauto un elektromobiļiem stāvēšana pēc jaunajiem noteikumiem ir bez maksas, bet tikai elektroauto. Tāpat turpmāk jāatrod optimāls veids, kā tos atšķirt (apzīmēt) no parastiem auto.

Deputāti vienbalsīgi akceptēja Vides un veselības daļas izstrādāto un sēdē prezentēto kūrorta attīstības koncepciju, kurā, kā norādīja pilsētas mērs, galvenais akcents likts uz jūras piekrasti, kas ir pašvaldības teritorija, līdz ar to vieglāk attīstāma.

Šajā domes sēdē deputātiem īpaši bieži nācās paziņot, ka balsojumā nepiedalīsies interešu konflikta dēļ – šā iemesla dēļ dažs nepiedalījās pat vairāku lēmumu balsojumā. Ģirts Kronbergs nebalsoja, kad tika lemts par sadarbības līgumu starp Rīgas Tehnisko universitāti, domi un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, kuru viņš pārstāv. Naums Vorobeičiks, pats būdams treneris, nebalsoja par naudas piešķiršanu sportistu un treneru balvām. Māris Ceirulis un Atis Deksnis nebalsoja par atalgojuma piešķiršanu divu komisiju locekļiem utt.

Bez budžeta grozījumu apspriešanas garāka diskusija sēdē raisījās ap lēmumu par Emigrantu mājas Flotes ielā 3 nojaukšanu. Ģirts Kronbergs rosināja pārskatīt lēmumu un rast iespēju vēsturisko ēku saglabāt. Taču ierosinājums atbalstu neguva, pat Kronberga saraksta biedrs Jānis Vilnītis bija pret, jo esot saņēmis eksperta atzinumu, ka ēkā ieperinājies brants, tāpēc tā nav glābjama. Uldis Sesks piebilda, ka arī jumts esot caurs, un sienas "vienreiz var uzkrist uz ielas".

"Kā mēs vispār pie tādas degradētas ēkas nonācām?" – vēlējās zināt Kronbergs, norādot, ka patlaban tiek ieguldītas milzu investīcijas, lai rekonstruētu īstu padomjlaiku graustu – kādreizējās 48.arodskolas, tagad Valsts tehnikuma ēku, bet tādu vēsturisku būvi, kāda ir Emigrantu māja, pašvaldība nevēlas glābt.

Domes priekšsēdētājs aizrādīja, ka nevar salīdzināt Emigrantu māju ar tehnikuma ēku, kas ir valsts īpašums, kurā tiek ieguldīta ES nauda.

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš (nams atrodas SEZ teritorijā) skaidroja, ka vienīgais nomnieks jau drīz atteicies no ēkas, jo bankrotējis, un vēlāk "neviens nekad nav vēlējies tur kaut ko attīstīt".

Jurijs Hadarovičs izteica nožēlu, ka ēka jānojauc, taču – "nevienam tā nav vajadzīga", to apliecinot divas izsoles, kurās tā arī ēku nav izdevies pārdot.

Ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums Emigrantu māju nojaukt, ko organizēt uzdeva Komunālajai pārvaldei.

Trim deputātiem atturoties, vienam balsojot "pret" tomēr tika pieņemts lēmums par zemes iznomāšanu Jūrmalas parkā (Peldu 55A) uz 30 gadiem kafejnīcas "Banga" īpašniekam SIA "Ķeizara paviljons", kas sola to trīs gadu laikā atjaunot kādreizējā izskatā (spriežot pēc skices, gan ne gluži – S.P.).

24 no 50 domes sēdes darba kārtības jautājumiem bija par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu pašvaldības uzņēmumam "Liepājas Namu apsaimniekotājs" (LNA). Līdzīgi lēmumi tikuši pieņemti arī iepriekšējās domes sēdēs.

Kā portālam skaidroja izpilddirektora vietnieks nekustamo īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens, nav tā, ka līdz šim ēkas neviens neapsaimniekoja, arī iepriekš to darīja LNA, tagad vienkārši tiekot sakārtotas iedzīvotāju un apsaimniekotāja attiecības, noslēdzot koplīgumu, kurā detalizētāk atrunātas dažādas apsaimniekošanas pozīcijas.

Par citiem domes sēdes lēmumiem portāls vēstīs turpmāk.