Kādus projektus ar Eiropas fondu līdzfinansējumu šobrīd īsteno Liepājā? Kādā stadijā ir katrs no tiem? Vai turpināsies arī tie astoņi projekti, kuri, sākoties ārkārtējai situācijai valstī un pasaulē, tika "nolikti uz pauzes"?


Atbildes uz šiem jautājumiem portālam irliepaja.lv sniedza pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols.


Runājot par astoņiem "iepauzētajiem" projektiem, Attīstības pārvaldes vadītājs saka – viss turpinās,


"pauze" faktiski bijusi ļoti īsa, jo valdība saprata, ka ekonomikas sildīšanas nolūkā Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti ir jāturpina.

Kādus tad projektus šobrīd administrē Attīstības pārvalde (ir ES projekti, ko pašvaldība uzticējusi "kūrēt" arī citām pārvaldēm)? Kādā stadijā ir katrs no tiem?


Tikko, 25. maijā, noslēdzoties projektam "Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā", ekspluatācijā nodota telpu atjaunošana Dārza ielā 4/8. Projekta kopējās izmaksas – 349 910,91 eiro.


29. maijā pilsētas būvvalde akceptējusi projektu inženiertīklu izbūvei Kūrmājas prospekta, Peldu ielas, Glābšanas stacijas un Jūrmalas ielas izejām uz pludmali.


Noslēdzies arī būvniecības iepirkums Roņu ielas pārbūves projekta vienai kārtai, un turpinās otrai.


Maija domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu sadalīt Roņu ielas pārbūvi divās daļās, kā atsevišķu projektu īstenojot izejas uz pludmali labiekārtošanu. Saskaņā ar SIA "Firma L4" izstrādāto būvprojektu izeja uz pludmali Roņu ielas galā tiks labiekārtota atbilstoši pludmales tematiskajam plānojumam, kas pašvaldībā apstiprināts 2015. gadā, un paredz gan iebrauktuvi operatīvajam transportam, gan ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi, kā arī pludmales labiekārtojumu.


"CORE projekts" skice Roņu ielas izejai uz pludmali.


Savukārt Roņu ielu, posmā no Uliha ielas līdz Zvejnieku alejai 11B/Roņu ielai 9, paredzēts pārbūvēt visā tās garumā – ap 700 m – un arī nelielu posmu no Zvejnieku alejas. Tiks pārbūvētas ietves, brauktuve, izbūvēts veloceļš un inženierkomunikācijas.

Maija sēdē deputāti arī akceptēja Ezermalas ielas pārbūves projektu.

Patlaban Attīstības pārvalde gatavo dokumentāciju būvniecības iepirkumam. Projektu vērtē arī Liepājas domes Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (tajā pārstāvēta gan pašvaldība, gan Centrālās finanšu līgumu aģentūra, gan attiecīgās ministrijas).


Šai komisijai izskatīšanai iesniegts arī Skolas ielas posmā no K. Zāles laukuma līdz Teātra ielai pārbūves projekts, kas ietver arī auto stāvvietu izbūvi pie Liepājas teātra. Paralēli notiek arī būvprojekta izstrāde.


Tāpat komisijai vērtēšanai iesniegts Liedaga ielas pārbūves un uz tās esošās izglītības iestādes (potenciāli – privātais bērnudārzs) būvniecības projekts. Paralēli notiek būvniecības iepirkums ēkas daļas celtniecībai un ielas daļas būvprojekta izstrāde.


Projektēšanas darbi turpinās arī K. Zāles laukuma pārbūvei.


Savukārt būvniecības stadijā ir ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana Peldu ielā 5, Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu ielā 24, Peldu ielas pārbūve posmā no "Dzintara boulinga" līdz Hika ielai, kā arī Cukura ielas pārbūve posmā no Cukura ielas apļa līdz Nākotnes ielai.


Nedēļas vai divu laikā tiks uzsākti arī 5. kārtas būvdarbi brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrā Zirgu salā, kur tikko jau atklāja Dabas māju.

Piektajā būvniecības kārtā taps skrituļošanas trase.


Joprojām turpinās darbs pie dokumentācijas papildināšanas aizsargbūves – būnas – izbūves pie pilsētas attīrīšanas iekārtām projektam.   


Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksas rekonstrukcijas projekta pirmajā kārtā šobrīd ir pabeigti būvdarbi un tiek gaidīti jaunie tramvaju vagoni, savukārt otrajā kārtā (tramvaja līnijas izbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana posmā no Liepājas Universitātes līdz Peldu ielai) notiek būvprojekta izstrāde.


Vēl aktuāli ir četri Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekti, divi no kuriem vēl ir vērtēšanas stadijā, tāpēc par tiem būtu pāragri runāt, savukārt otri divi, kuri ir ieviešanas stadijā, ir pludmales glābēju torņa izbūve centra pludmalē un glābēju aprīkojuma iegāde. Kā pastāstīja Ābols, pirmais tiek īstenots sadarbībā ar Komunālo pārvaldi, otrs – sadarbībā ar Pašvaldības policiju.