Pašvaldības uzņēmuma "Liepājas tramvajs" valdes loceklis Aigars Puks kā savu galveno amatu ikgadējā deklarācijā norādījis valsts SIA "Piejūras slimnīca".

Šajā iestādē Puks ieņem valdes priekšsēdētaja amatu.

Bez abiem vadošajiem amatiem Puks deklarējis vēl tikai vienu – Liepājas direktoru padomes priekšsēdētājs.

Puks deklarējis viņa īpašumā esošus divus nekustamos īpašumus – ēkas ar zemi.

Deklarācijas iesniedzējam nepieder neviens transportlīdzeklis, kā arī nav valdījumā vai lietošanā.

Puks uzrādījis bezkaidras naudas uzkrājumu – 66 104,54 eiro AS "SEB banka".    

Pērn Puks guvis procentu ienākumus no bankas – 11,68 eiro, algu SIA "Liepājas tramvajs" – 25 951,04 eiro (2014.gadā – 25 779,93 eiro) un VSIA "Piejūras slimnīca" – 28 223,23 eiro (28 068,67 eiro), kā arī 782,10 eiro – maksājumus no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.

Pērn Puks nav veicis nekādus deklarējamus darījumus vai izsniedzis aizdevumus. Deklarētas parādsaistības – 351 231,80 eiro, kas, salīdzinot ar 2014.gadu, kad bija 363 519,80 eiro, sarukušas par vairāk nekā 12 tūkstošiem (2010.gadā parādsaistības bijušas 416 759,70 eiro).