Domes sēdē deputāti atbalstīja projekta "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim” iesniegšanu finansējuma saņemšanai no Kohēzijas fonda.

Būvdarbus Grīzupes ielā plānots uzsākt 2017.gadā, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Projekta ietvaros tiks pārbūvēta Grīzupes iela posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, veicot ielas segas konstruktīvās kārtas pārbūvi, tai skaitā autobusu pieturvietu "kabatu” izbūvi, ietvju un veloceliņu izbūvi, lietus pārsūknēšanas stacijas būvniecību un lietus notekūdens kanalizācijas kolektora izbūvi neesošajos posmos. Projekta ietvaros paredzēta arī sadzīves kanalizācijas tīklu nomaiņa atsevišķos posmos un videonovērošanas izbūve. Kopējais pārbūvējamā posma garums ir 3536 metri.

Projekta mērķi ir nodrošināt nozīmīgas Liepājas pilsētas transporta infrastruktūras sasaisti ar TEN-T tīkliem pilsētas ietvaros un integrāciju TEN-T tīklā ārpus pilsētas, pārbūvējot Grīzupes ielas trasi un uzlabojot esošā kravu transporta maršruta Grīzupes ielas (P110) savienojumu ar A9 (tālākai kravu plūsmai uz Liepājas ostu) un A11 (uz Klaipēdas (Lietuva) ostu). Tāpat projekts paredz novērst Grīzupes ielas kravas transporta maršruta infrastruktūras pārrāvuma risku un uzlabot satiksmes drošību vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmai, veidojot sabiedriskā transporta pieturu "kabatas”.

Projekta kopējais plānotais finansējums ir 5 574 564,24 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas ir 5 558 088,00 EUR, no tām     Kohēzijas fonda finansējums (79,74 %) – 4 432 093,00 EUR, valsts budžeta dotācija (3,75%) – 208 428,30 EUR un pašvaldības līdzfinansējums (16,51%) – 917 566,70 EUR. Savukārt projekta neattiecināmās izmaksas ir 16 476,24 EUR. Šīs izmaksas pēc iepirkuma procedūras var precizēties.

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu nodaļa sagatavos projektu iesniegšanai finansējuma saņemšanai. Sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde” un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Iepirkuma daļu tiks organizēti būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumi projektā noteikto aktivitāšu īstenošanai, savukārt sadarbībā ar Komunālo pārvaldi tiks uzraudzīta būvdarbu īstenošana.

Līdz 2017.gada 16.janvārim plānots projektu iesniegt finansējuma saņemšanai, 2017.gada janvārī/februārī plānots izsludināt iepirkumu projekta būvdarbiem, savukārt 2017.gadā plānots uzsākt būvdarbus. Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2018.gadā.