Saistībā ar "Covid–19" krīzes ietekmi valdība šodien atbalstīja valsts aizdevuma Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldei izsniegšanas termiņa pagarinājumu un plānotā pamatsummas maksājuma atlikšanu, ziņo LETA.

Satiksmes ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts "Par valsts aizdevuma Liepājas SEZ pārvaldei izsniegšanas termiņa pagarinājumu un plānotā pamatsummas maksājuma atlikšanu" paredz izdarīt grozījumus Latvijas un Liepājas SEZ pārvaldes 2017.gada 15.novembrī noslēgtajos valsts aizdevuma līgumos.

Ministrija skaidro, ka Ministru kabineta (MK) rīkojuma projekts sagatavots, lai pagarinātu Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda investīciju projekta līdzfinansēšanai piešķirtā valsts aizdevuma izsniegšanas termiņu un atliktu plānoto valsts aizdevuma pamatsummas maksājumu, jo investīciju projekta īstenošana aizkavējas saistībā "Covid–19" infekcijas izplatību.

Lai nodrošinātu līdzfinansējumu ES Kohēzijas fonda projekta "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" īstenošanai, Liepājas SEZ pārvalde ar Finanšu ministriju 2017.gada 15.novembrī noslēdza četrus valsts aizdevuma līgumus – divus ilgtermiņa līgumus un divus īstermiņa līgumus. Īstermiņa valsts aizdevuma līgumos paredzēto valsts aizdevumu ir plānots atmaksāt pēc projekta īstenošanas pabeigšanas no saņemtā ES Kohēzijas fonda gala maksājuma (izmaksātā 10% ieturējuma). Īstermiņa valsts aizdevuma atmaksas beigu termiņš bija noteikts šī gada 31.jūlijs. Ņemot vērā, ka projekta pasākumi nerada ekonomisko priekšrocību Liepājas SEZ, pasākums nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts.

Projekta laikā ir paredzēts īstenot piecas komponentes – uzbūvēt trīs dzelzceļa objektus un divus autoceļa objektus. Četras projekta komponentes ir pabeigtas – SIA "Tranceltnieks" īstenotais Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības pirmais etaps, SIA "CBT" īstenotā autoceļa pārbūve posmā no prāmju termināļa līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, kā arī SIA "Fima" īstenotais Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības otrais etaps.

Savukārt vēl notiekoša ir SIA "CBT" īstenotā Liepājas ostas autotransporta pievedceļu pārbūve un atjaunošana.

Satiksmes ministrija ir saņēmusi informāciju no Liepājas SEZ pārvaldes, par to, ka projektā paredzētā skaņu slāpējošo, caurspīdīgo paneļu uzstādīšana saistībā ar "Covid–19" infekcijas izplatību līdz šī gada 31.jūlijam nebija iespējama, jo kavējās paneļu piegāde no Vācijas ražotāja "R. Kohlhauer GmbH". Ievērojot minēto, tika parakstīti starp Liepājas SEZ pārvaldi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) noslēgtās vienošanās grozījumi, kas paredz "Covid–19" izplatības ietekmes dēļ pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 31.decembrim. Rezultātā, lai sekmīgi pabeigtu projekta īstenošanu un veiktu ar to saistītos norēķinus, nepieciešams pagarināt arī valsts aizdevuma līgumos noteikto valsts aizdevuma izsniegšanas termiņu līdz 31.oktobrim un atlikt 31.jūlijā plānoto valsts aizdevuma pamatsummas maksājumu uz 30.decembri.