Gada sākumā tika izsludināts iepirkums par publisko tualešu uzturēšanu Liepājā. Tomēr tā rezultātus martā pārsūdzēja, un tikai tagad noskaidrots, kas veiks šos darbus.

Martā tiesības veikt publisko tualešu uzturēšanu Liepājā tika piešķirtas piegādātāju apvienībai, ko veidoja SIA "Kurzemes būvserviss" un SIA "Grobiņas novada namsaimnieks", par kopējo līgumcenu 187 458,44 eiro. Tomēr šis lēmums tika pārsūdzēts.  15.jūnijā pieņemts lēmums sūdzībai, ko iesniedza SIA "Toi Toi", un tas ir par labu šai firmai, kuri divus gadus veiks tualešu apkopi un remontu par līgumcenu 98 765,04 eiro gadā (kopā 197 530,08 eiro).

SIA "Kurzemes būvserviss" no konkursa izslēgts, jo firmai nav attiecīgās pieredzes, un "Grobiņas novada namsaimnieks" pakalpojumus paredzēts izmantot darbu izpildei ne vairāk kā 20 procentos gadījumu, kas, saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības Iepirkumu izskatīšanas komisijas atzinumu, nenosedz prasību par nepieciešamo pieredzi līdzīgu darbu veikšanā.

SIA "Toi Toi" konkursos par tualešu uzturēšanu Liepājā uzvarējusi arī 2010. Un 2013.gadā.