Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde sakārto un atjauno dzelzceļa pievadceļus bijušajā "Liepājas metalurga" teritorijā, lai nodrošinātu uzņēmējiem ērtu piekļuvi iznomātajām noliktavām un lai arī turpmāk varētu nodrošināt stabilu kravu plūsmu Liepājas ostā, informē SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Kā norāda Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš, jau iegādājoties daļu no "Liepājas metalurga" teritorijas, bija svarīgi pēc iespējas ātrāk tur atjaunot saimniecisko darbību, kas arī tiek darīts.

Liepājas SEZ pārvalde šā gada sākumā noslēdza ar divām ostas kompānijām īstermiņa nomas līgumus par noliktavu un kravu uzglabāšanas laukumu izveidi.
Šobrīd SIA "Mols L" jau izmanto iznomāto 4,5 ha zemes platību malkas apaļkoku uzglabāšanai, un tiek veikti nepieciešamie darbi, lai arī SIA "Ekers Stividors LP" varētu uzglabāt un pārkraut lauksaimniecības kravas.

Liepājas SEZ pārvaldes īpašumā bijušajā "Liepājas metalurga" teritorijā ir 22,6 km dzelzceļa infrastruktūras. Šobrīd tiek sakārtoti pirmie 2,5 kilometri sliežu ceļa, lai teritorijā varētu uzsākt darbību.

Liepājas SEZ pārvaldes dzelzceļa būvinženieris Viesturs Romanovs skaidro, ka tiek nomainīti 500 bojātie gulšņi un 170 dzelzceļa brusas. Tāpat tiek atjaunotas 14 pārmijas. "Šobrīd sakārtojam trīs dzelzceļa pievadceļus. Divi ceļi būs pieņemšanas-nodošanas ceļi, kas ir savienoti ar Latvijas Dzelzceļa infrastruktūru, bet viens ceļš tiks izmantots kā iekraušanas-izkraušanas ceļš. Tie ir nepieciešamie darbi, lai varētu sākt strādāt."

Liepājas SEZ pārvalde šobrīd veic vēl virkni darbu, kas nepieciešami, lai bijušajā "Liepājas metalurga" teritorijā varētu atjaunot saimniecisko darbību.
Uldis Hmieļevskis, Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos: "Ja ostas piestātņu tuvumā esošajās noliktavās ir svarīgi nodrošināt pēc iespējas ātrāku kravas apriti, tad Metalurga teritoriju esam paredzējuši izmantot ilgāk uzglabājamu kravu novietošanai. Esam operatīvi, sakārtojot procedūras un instrukcijas, lai "Liepājas metalurga" teritorijā varētu ievest un uzglabāt tranzīta kravas. Tas nodrošinās iespēju piesaistīt ostai jaunas kravu grupas, kas citādi nebūtu iespējams. Vēlos pateikt lielu paldies visiem šajā procesā iesaistītajiem, īpaši VAS "Latvijas Dzelzceļš" un VID Muitas pārvaldes darbiniekiem, par ieguldīto darbu."

Atsevišķu lielo stividorkompāniju noliktavu kompleksi jau šobrīd atrodas ārpus Liepājas ostas teritorijas, piemēram, LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal" noliktavas atrodas Brīvības ielā un nodrošina aptuveni 0,7 milj. tonnu ostas kravu apgrozījumu gadā. Kravu uzglabāšanas vietu atrašanās vienotajā Liepājas SEZ teritorijā ir priekšnosacījums kravu ātrai pārvietošanai starp brīvajām zonām.

2019.gada 25.septembrī Liepājas SEZ pārvalde iegādājās bijušā "Liepājas metalurga" teritoriju ar mērķi konsolidēt to viena pārvaldītāja rokās un sadarbībā ar pašvaldību to pārdomāti sakārtot un attīstīt. Bet vēl gadu iepriekš – 2018. gada 23. augustā, Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Liepājas pilsētas dome, LSEZ pārvalde un SIA "FeLM" parakstīja Nodomu protokolu par industriālā parka izveidi Liepājā ar mērķi veicināt Liepājas ekonomisko attīstību, radīt jaunas darbavietas, palielināt eksportējošo uzņēmumu skaitu un eksporta apjoma pieaugumu. Tas palielinātu gan tiešo, gan netiešo nodokļu ieņēmumus valsts un pašvaldības budžetā un nodrošinātu jau šobrīd bijušajā "Liepājas metalurga" teritorijā pieejamo brīvo elektrības jaudu, dzelzceļa infrastruktūras un citu inženierkomunikāciju racionālu pielietojumu.