Nepietiekams darbaspēks un speciālistu kvalifikācijas trūkums, nepieciešamība uzlabot uzņēmējdarbības infrastruktūra, jāaktivizē digitalizācijas procesi un jāveido starpnozaru sadarbība – šie bija būtiskākie nākotnes izaicinājumi, kurus izvirzīja tematiskās darba grupas "Ekonomika" dalībnieki, informē Liepājas dome savā lapā feisbukā.


"Liepāju var raksturot kā vidēji pārtikušu Latvijas pilsētu, kuras attīstības perspektīvas tālu pārsniedz vidējo. Ja Liepājas situāciju vērtē no kopējiem IKP skaitļiem un analizē Latvijas pilsētas ārpus Rīgas – Liepāja ir krietni virs vidējā līmeņa. Liepājas IKP rādītājs par 17% pārsniedz Kurzemes vidējo, par 35% Vidzemes, par 42% Zemgales (daļēji tāpēc, ka liela daļa zemgaliešu strādā Rīgā) un par 68% Latgales vidējo. Iedzīvotāju ziņā līdzīgāko pilsētu Daugavpili Liepāja 2017. gadā pārsniedza par 33%. Zinot, cik strauji attīstījusies Liepājas rūpniecība, var pieņemt, ka kopš 2017. gada Liepāja ir tuvojusies Latvijas vidējam, palielinot pārsvaru pār minētajiem reģioniem," tā šodienas darba grupā atzina ekonomists Pēteris Strautiņš.


Atgādinām, ka šodien tikās attīstības programmas 2021.–2027. gadam ekspertu un speciālistu darba grupa, kur dažādu nozaru pārstāvji diskutēja un izvirzīja pirmos konkrētās nozares izaicinājums.

Darbā grupā "Ekonomika" tika diskutēts par šādām tēmām:
✍️Ostas, loģistikas un lidostas uzņēmējdarbības vide.
✍️Industrializācijas un ražošanas uzņēmējdarbības vide.
✍️Digitālās inovācijas un jaunuzņēmumu (start-up) uzņēmējdarbības vide.
✍️Tūrisma uzņēmējdarbības vide.

Savā pieredzē dalījās gan vietējie uzņēmēji, gan ekonomisti un saistošo nozaru pārstāvji – IT, izglītības, tūrisma, kultūras, loģistikas, viesmīlības, biznesa inkubatoru u.c. speciālisti.


Atgādinām, ka iedzīvotāji viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

– elektroniski, sūtot uz e-pastu attistiba@liepaja.lv,
– rakstiski, adresējot Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldei,
– klātienē Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldē, Rožu ielā 6, 149. kabinetā, no pirmdienas līdz piektdienai (lūgums iepriekš piezvanīt: 63404755),
– klātienē Liepājas Latviešu biedrības nama plānošanas telpās pirmdienās no pulksten 15.00 līdz 18.00 un piektdienās no pulksten 12.00 līdz 16.00.

Publiskā apspriešana ar iedzīvotājiem pilsētas mikrorajonos notiks šī gada oktobrī.

Nākamā darba grupa par tēmu "Mobilitāte" kopā sanāks otrdien, 3.martā, pulksten 10 Rožu laukumā 5/6, bijušajās tūrisma biroja telpās.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai un tematisko darba grupu darbības grafikam www.liepaja.lv/attistiba