Deputāti pastāvīgajā Pilsētas attīstības komitejā 6.aprīlī akceptēja Nekustamā īpašuma pārvaldes priekšlikumu attiekties no pirmpirkuma tiesībām 30 gadījumos.

Šāds lēmums tiek pieņemts, ja pašvaldībai šie īpašumi nav nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai.

Šajā reizē runa ir par darījumiem, kas pilsētā notikuši laika posmā no janvāra līdz martam, un, kā informēja domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, darījumu kopīgā summa pārsniedz divus miljonus eiro.

Atteikums izmantot pirmpirkuma tiesības attiecas uz šādiem nekustamajiem īpašumiem:

Labraga iela 9, sastāvoša no zemesgabala 2448 kv.m kopplatībā un uz tā esošu dzīvojamo māju un trīs saimniecības ēkām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 16 000 eiro;

Klaipēdas iela 64, sastāvoša no zemesgabala 1496 m2 kopplatībā un nedzīvojamās ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 75 000 eiro;

Priežu iela 48, sastāvoša no zemesgabala 616 kv.m kopplatībā un dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 57 000 eiro;

Grīzupes iela 36, sastāvoša no zemesgabala 2211 kv.m kopplatībā un četrām ēkām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 3 500 eiro;

Zāļu iela 64A, sastāvoša no zemesgabala 576 kv.m kopplatībā un dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 111 000 eiro;

Skrundas iela 21, sastāvoša no zemesgabala 1074 kv.m kopplatībā un dzīvojamās mājas un četrām palīgēkām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 8000 eiro;

Tirgus iela 28, sastāvoša no zemesgabala 608 kv.m kopplatībā un divām ēkām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 30 000 eiro;

Kalēju iela 6, sastāvoša no zemesgabala 568 kv.m kopplatībā un dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 65 000 eiro;

Tukuma iela 18, sastāvoša no zemesgabala 597 kv.m kopplatībā un dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 65 000 eiro;

Vaļņu iela 32A, sastāvoša no zemesgabala 524 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 12 000 eiro;

Noliktavas iela 15, sastāvoša no zemesgabala 672 kv.m kopplatībā un dzīvojamās mājas un vienas palīgceltnes, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 12 552 eiro;

Klāva Ukstiņa iela 57, sastāvoša no zemesgabala 645 kv.m kopplatībā un dzīvojamās ēkas un trīs palīgceltnēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 15 000 eiro;

Jūrmalas iela 25, sastāvoša no zemesgabala 709 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 16 500 eiro;

Vērgales iela 6, sastāvoša no zemesgabala 472 kv.m kopplatībā un dzīvojamās ēkas un vienas palīgēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 15 000 eiro;

Dunalkas iela 19, sastāvoša no zemesgabala 666 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 10 000 eiro;

Ezerlīču iela 5, sastāvoša no zemesgabala 3825 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 15 000 eiro;

Riepu iela 16, sastāvoša no zemesgabala 745 kv.m kopplatībā un sešām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5000 eiro;

Ludviķa iela 7, sastāvoša no zemesgabala 420 kv.m kopplatībā un divām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 151 400 eiro;

Jūras iela 22, sastāvoša no zemesgabala 540 kv.m kopplatībā un divām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 160 000 eiro;

Klaipēdas iela 16A, sastāvoša no zemesgabala 656 kv.m kopplatībā un trīsstāvu 12 dzīvokļu dzīvojamo ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 80 000 eiro;

Ganību iela 115, sastāvoša no zemesgabala 680 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 14 000 eiro;

Leona Paegles iela 22, sastāvoša no zemesgabala 1299 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 100 500 eiro;

Rožu iela 37 (viesnīca "Roze"), sastāvoša no zemesgabala 1606 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām trīs būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 357 000 eiro;

Rožu iela 34, sastāvoša no zemesgabala 1151 kv.m kopplatībā un būves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 105 500 eiro;

Tukuma iela 26A, sastāvoša no zemesgabala 600 kv.m kopplatībā un būves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 125 000 eiro;

Nīcas iela 27, sastāvoša no zemesgabala 618 kv.m kopplatībā un dzīvojamās mājas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 143 000 eiro;

Ventspils iela 12, sastāvoša no zemesgabala 1472 kv.m kopplatībā un dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 40 000 EUR eiro;

Pērkones iela 6, sastāvoša no zemesgabala 643 kv.m kopplatībā un dzīvojamās mājas un siltumnīcas ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 75 000 eiro;

Krūmu iela 52, sastāvoša no zemesgabala 615 kv.m kopplatībā un būves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 121 000 eiro;

Jāņa Asara iela 25A, sastāvoša no zemesgabala 606 kv.m kopplatībā un jaunbūves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 14 000 eiro.