2017.gada desmit mēnešos Liepājas ostā pārkrautas  5 247 946,21 tonnas dažādu kravu, kas ir par 15,3 % vairāk nekā 2016. gada periodā no janvāra līdz oktobrim.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš atzīst, ka Liepājas ostas stividorkompānijas strādā stabili, nodrošinot nepārtrauktu kravu plūsmu, meklējot arvien jaunas iespējas un lielu uzsvaru liekot uz vietējām kravām – graudiem, cementu, minerālmēsliem u.c. 2017.gada desmit mēnešos Liepājas ostā apkalpoti 1192 kuģi, iebraukuši un izbraukuši 35 581 pasažieri, bet pārkrauto konteineru skaits bija 3468 (TEU), bet ro-ro vienību skaits – 25 999.

Šā gada desmit mēnešos Liepājas ostā lielāko kravu grupu veido beramkravas 73% jeb 3 821,5 tūkst. tonnu. Lielākais īpatsvars tradicionāli līdz ar aktīvo graudaugu sezonu ir labībai un labības produktiem – 49% no beramkravām vai 36 % no visām kravām (1 864,1 tūkst. t). Beramkravu segmentā stabila arī bagātināto antracīta ogļu, cementa, šķeldas, minerālmēslu u.c. kravu plūsma.

Ģenerālkravu grupā dominē ro-ro un kokmateriālu kravas ar pieaugošu apgrozījumu. Tas saistīts gan ar prāmja reisu skaita piegumu "Stena Line" prāmja līnija Liepāja–Traveminde (Vācija), kas veicinājis, ka šā gada desmit mēnešos kravu apjomi ir palielinājušies par 29,3 %, gan ar zināmu aktivitāti kokmateriālu tirgū, kas nodrošināja pieaugumu par 35,3 %. Ģenerālkravas veido 20% no visām kravām.

Lejamkravu apjomi no janvāra līdz oktobrim Liepājas ostā bija 391 tūkst. tonnu, kas ir par 22,8 % vairāk nekā gadu iepriekš līdzīgā periodā. Lejamkravu apjomi ir salīdzinoši nelieli un no veido 7% no ostas apgrozījuma.

2017. gada oktobrī Liepājas ostas darbību ietekmēja lietavas un vējainie laika apstākļi, kas kavēja kravu apstrādi, līdz ar to mēneša apgrozījums ir mazāks nekā vidēji mēnesī 2017.gadā. Oktobrī pārkrautas 494 178,29 tonnas, no kurām beramkravas veido 348 tūkst. tonnas jeb 70%, ģenerālkravas – 118,6 tūkst. tonnas jeb 24%, bet lejamkravas – jeb 6%. 2017.gada oktobrī Liepājas ostā apkalpoti 118 kuģi, bet iebraukuši un izbraukuši 3 642 pasažieris.