Liepājas domes deputāti akceptēja SIA "Rameka" lūgumu mainīt pilsētas teritorijas plānojumā izmantošanu vairākiem zemesgabaliem Zemnieku ielā.

Andrejam Džeriņam un SIA "Īpašumu nomas serviss" piederošā SIA "Rameka", kā arī Anita un Aloizs Norkus izteikuši vēlmi grozīt pieciem zemesgabaliem – Zemnieku ielā 24, Zemnieku ielā 26, Zemnieku ielā 28, Zemnieku ielā 30 un Zemnieku ielā 60 – pilsētas teritorijas plānojumā atļauto izmantošanu no "Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas" uz "Jauktas apbūves teritorija ar ražošanas funkciju".

Līdz ar to deputāti pieņēma lēmumu grozīt pilsētas teritorijas plānojumu, uzsākot lokālplānojuma izstrādi.

Ar šo lēmumu tiks sabalansētas nekustamo īpašumu īpašnieku intereses un paplašinātas uzņēmējdarbības teritorijas, kurās varēs būvēt gan tirdzniecības un pakalpojumu, gan vieglās ražošanas objektus, teikts lēmuma anotācijā.

Lokālplānojuma izstrādi finansēs tā ierosinātāji.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju iecelts Būvvaldes vadītājas vietnieks, galvenais teritorijas plānotājs Arvīds Vitāls.