Saskaņā ar Finanšu komitejas 8.jūnija lēmumu Anita un Aloizs Norki varēs iegādāties pašvaldībai piederošo zemesgabalu Zemnieku ielā 60A.

Pašvaldības īpašums – neapbūvētais zemesgabals Zemnieku ielā 60A ir starpgabals, ko iegādāties izsolē ir tiesības blakus esošo zemesgabalu īpašniekiem, šajā gadījumā Norkiem, kuri ir iesnieguši domē pieteikumu ar vēlmi izmantot pirmpirkuma tiesības uz šo īpašumu.

Pašvaldība jau aprīlī apstiprināja izsoles noteikumus, ar kuriem noteikta pašvaldībai piederošā neapbūvēta zemesgabala – starpgabala Zemnieku ielā 60A – nosacītā (pārdošanas) cena, un tā ir 39 000 eiro.

Domes Nekustamā īpašuma pārvaldei uzdots sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, bet izpilddirektors pilnvarots parakstīt pirkuma līgumu.

Portāls jau rakstīja, ka pērn Andrejam Džeriņam un SIA "Īpašumu nomas serviss" piederošā SIA "Rameka", kā arī Anita un Aloizs Norkus izteica vēlmi grozīt pieciem zemesgabaliem – Zemnieku ielā 24, Zemnieku ielā 26, Zemnieku ielā 28, Zemnieku ielā 30 un Zemnieku ielā 60 – pilsētas teritorijas plānojumā atļauto izmantošanu no "Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas" uz "Jauktas apbūves teritorija ar ražošanas funkciju", ko deputāti arī apmierināja, pieņemot lēmumu grozīt pilsētas teritorijas plānojumu un uzsākt lokālplānojuma izstrādi.

Ar šo lēmumu tika sabalansētas nekustamo īpašumu īpašnieku intereses un paplašinātas uzņēmējdarbības teritorijas, kurās varēs būvēt gan tirdzniecības un pakalpojumu, gan vieglās ražošanas objektus – bija teikts lēmuma anotācijā.

Lokālplānojuma izstrādi finansēja tā ierosinātāji.