Liepājas ostas teritorijā nolemts nojaukt ēku Sliežu ielā 9, atbrīvojot vietu vaļēju kravu laukumu vai slēgta tipa noliktavas izbūvei.

Par to portālu informēja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Ēkā, ko paredzēts nojaukt, līdz šim darbojās SEZ pārvaldes tehniskais dienests un hidrogrāfijas grupa. SEZ pārvalde, optimizējot telpu izmantošanu ar mērķi efektivizēt tehniskā dienesta un hidrogrāfijas grupas darbu un samazināt telpu ekspluatācijas izmaksas, radusi iespēju atbrīvot šo ēku. Tā atrodas uz zemes gabala, kam piekļaujas dzelzceļa atzars un ostas piestātņu teritorijas, tāpēc ēku nolemts nojaukt, jo lielāku ekonomisko efektu dos ostas darbību veikšana šajā teritorijā – vaļēju kravu laukumu vai slēgta tipa noliktavas izbūve papildu kravu apjoma apstrādei.

SEZ valdes sēdē 16.martā nolemts arī apvienot zemesgabalus Brīvostas iela 21 un Sliežu ielā 9, kas dos iespēju palielināt Liepājas SEZ uzņēmumam "Mols L" iznomātā nekustamā īpašuma platību ar nosacījumu, ka uzņēmumam ēka Sliežu ielā 9 jānojauc par saviem līdzekļiem.