Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) mazais komersants – SIA "Mols L" – nolēmis līdz nākamā gada 31.decembrim īstenot projektu "Beramkravas noliktavas Nr. 5 būvniecība". Projekta kopējās izmaksas ir 1, 5 miljoni eiro, informē SEZ.


Savukārt cits SEZ mazais komersants – SIA "Liepaja Trans Storage" – līdz nākamā gada februāra beigām plāno realizēt projektu "Transporta laukuma izbūve 14.novembra bulvārī 17a un 19a, Liepājā" par kopējo summu 111 558,28 eiro.


Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte abiem ieguldījumiem ir 60%.


Abus ieguldījumus apstiprinājusi SEZ valde.


Kopumā 2022. gadā ar Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām SEZ noslēgusi 17 ieguldījumu līgumus par kopējo summu 5 026 315,72 eiro, bet 2023. gadā līdz šim noslēgti jau pieci ieguldījumu līgumi par kopējo summu 3 556 103,00 eiro.